Indlæser Begivenheder

« Alle

Rundt om Thomas Mann

7. december | 11:00 - 11. december | 13:30

På dette kursus kommer deltagerne godt omkring flere forskellige facetter af den klassisk-moderne tyske forfatter Thomas Mann, som anses for et af de største navne i det tyvende århundredes europæiske litteratur, og som i 1929 tildeltes nobelprisen for sin meget læste og solgte selvbiografiske slægtsroman Buddenbrooks. En families forfald (1901).

I form af foredrag og filmforevisning formidles en grundlæggende og indgående viden om Thomas Manns liv og værk, om hans forhold til både musik og politik, om indflydelsen fra den tyske komponist Richard Wagner og den danske eventyrdigter H.C. Andersen, og om det litterære slægtskab med blandt andre nobelpriskollegaen Henrik Pontoppidan.

Centrale problemer, temaer og motiver i Thomas Manns forfatterskab præsenteres i ugens løb af nogle af landets fremmeste kendere og dygtigste litteraturformidlere. Kursisterne får rig lejlighed til at indgå i dialog med foredragsholderne, og hinanden, om stoffet – og der vil blive givet smagsprøver på Manns særegne skrivekunst ved oplæsninger fra hans værker.

Kursusleder: Morten Dyssel, fmd. for Det Danske Thomas Mann Selskab

PROGRAM

Mandag, den 7. december 2020

Kl. 11.00-12.00 Ankomst og indkvartering

Kl. 12.00-13.00 Frokost og velkomst

Kl. 15.00-17.00 Morten Dyssel

Thomas Manns fiktionsforfatterskab – et tematisk tværsnit

Foredraget giver en indføring i Thomas Manns skønlitterære forfatterskab med hovedvægt på dets centrale temaer: fra spændingen mellem kunstner- og borgertilværelsen i de tidlige fortællinger over den indgående undersøgelse af menneskets problematiske ’dobbeltnatur’ i de store romaner fra den midterste periode til tematiseringen af djævel- og ondskab samt spørgsmålet om nåde og forløsning i de sene værker. Og først og fremmest: fortællingens væsen og funktion hos den på én gang mytopoetiske og moderne forfatter Thomas Mann.

Morten Dyssel (f. 1975), er cand.mag. i tysk. Han har femten års undervisningserfaring i tysk og europæisk litteratur, kultur og identitet fra Københavns Universitet og en række af de danske Folkeuniversiteter. Han har redigeret bøger om tysk litteratur, kultur og teologi, og han har været formand for Det Danske Thomas Mann Selskab siden dets stiftelse i 2012.

Kl. 18.00-19.00 Middag

Kl. 19.30-21.30 Familien Mann I (1923-1933) – et “doku-drama” af Heinrich Breloer

Over tre aftener vises den tyske filminstruktør Heinrich Breloers prisbelønnede tv-film Die Manns – Ein Jahrhundertroman (2001), der i tre kapitler à hver ca. 1 time og 45 minutters varighed fortæller den fascinerende historie om familien Mann i årene 1923-1955. Filmen, som er med danske undertekster, er et ’doku-drama’, en genrekrydsning af dokumentar- og spillefilm. I tv-dramaets hovedrolle som Thomas Mann ses den tyske skuespiller Armin Mueller-Stahl, mens de dokumentariske dele af filmen fortrinsvis baserer sig på optagelser og samtaler med Thomas Manns yngste datter Elisabeth Mann Borgese. Dramaet giver et levende billede af de indre og ydre konflikter, som prægede en af de væsentligste familier i tysk kulturhistorie fra første halvdel af det turbulente tyvende århundrede.

 

Tirsdag, den 8. december 2020

Kl. 8.00-9.00 Morgenmad

Kl. 9.15-9.30 Morgensang ved forstander Mogens Hemmingsen

Kl. 10.00-12.00 Rasmus Vangshardt

Livets febrile hemmeligheder – om Thomas Mann og Henrik Pontoppidan

”Fortællingens store stil i en stakåndet verden.” Sådan lød Thomas Manns karakterisering af Henrik Pontoppidan. Men hvor vi herhjemme ofte betragter Pontoppidan som en del af det moderne gennembruds litterære naturalisme, tilhører Mann en ganske anden tradition:  den metafysiske roman og den tyske romantiks dunkle dyrkelse af ’livets mørke strømme’. Det interessante er, at Mann slugte tyske oversættelser af Pontoppidan, imens han skrev sit hovedværk Trolddomsbjerget. Han fandt tilsyneladende alt andet end naturalisme hos Pontoppidan – måske han ligefrem fornemmede en romantisk stemning hos Pontoppidan?

Rasmus Vangshardt (f. 1988) er ph.d.-stipendiat på Syddansk Universitet, anmelder ved Kristeligt Dagblad og forfatter til en bog om slægtskabet mellem Thomas Mann og Henrik Pontoppidan (2017). Desuden artikler og essays i tidsskrifter og antologier.

Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 15.00-17.00 Torben Brandt

”Tale kunne hun jo ikke” – nogle H.C. Andersen-spor i Thomas Manns roman Doktor Faustus

Foredragets emne er den indflydelse, som navnlig to af H.C. Andersens eventyr, Den lille Havfrue og Tante Tandpine, har haft på Thomas Manns roman Doktor Faustus. Det skal påvises, hvorledes de to eventyr har påvirket romanens komposition og udformningen af dens hovedkarakter, den tyske komponist Adrian Leverkühn, samt hvorledes Andersens biografiske baggrund har sat sig vigtige spor i romanen. Andre eventyr af Andersen bliver inddraget i foredraget.

Torben Brandt (f. 1943) er cand.mag. i dansk og mediefag og tidligere gymnasielektor. Han er medlem af Det Danske Thomas Mann Selskab – og holder for tiden foredrag om kristen billedkunst.

Kl. 18.00-19.00 Middag

Kl. 19.30-21.30 Familien Mann II (1933-1941) – et “doku-drama” af Heinrich Breloer

 

Onsdag, den 9. december 2020

Kl. 8.00-9.00 Morgenmad

Kl. 9.15-9.30 Morgensang ved forstander Mogens Hemmingsen

Kl. 10.00-12.00 Per Øhrgaard

Skyld og nåde i Thomas Manns sene roman Den udvalgte – med et sideblik på Josef og hans brødre

Den udvalgte er Thomas Manns sidste store roman. Oven på den tragedie, der udspilles i Doktor Faustus, kan Den udvalgte næsten kaldes et satyrspil. Fra først til sidst er romanen en både underfundig, fornøjelig, lærd og dybsindig beretning om synd og nåde, med afsæt i en middelalderlegende om Gregorius, som var blodskamsbarn – og dog endte som pave. Mann nøjes ikke med en genfortælling, men leverer sin egen – og egenvillige – fortolkning, som på én og samme tid modificerer og respekterer den oprindelige fortælling. Foredraget vil kaste et sideblik på Manns store Josef-romanværk, der også handler om en ”udvalgt”.

Per Øhrgaard (f. 1944) er dr.phil. (disputats om Goethe) og professor emeritus i tysk fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Han har skrevet (og oversat) adskillige bøger om tysk litteratur, kultur og historie, bl.a. essays om Goethe, Grass, Böll og Enzensberger.

Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 13.30-17.30 Udflugt til Sorø

Kl. 18.00-19.00 Middag

Kl. 19.30-21.30 Familien Mann III (1941-1955) – et “doku-drama” af Heinrich Breloer

 

Torsdag, den 10. december 2020

Kl. 8.00-9.00 Morgenmad

Kl. 9.15-9.30 Morgensang ved forstander Mogens Hemmingsen

Kl. 10.00-12.00 Morten Dyssel

Skin og bedrag i Thomas Manns skælmeromaner Trolddomsbjerget, Josef og hans brødre og Felix Krull

Hans Castorp rejser rigtignok langt op på en alpetop i Trolddomsbjerget, men skuepladsen for den nok så ’eventyragtige’ som realistiske roman er en mytologisk underverden. I Josef og hans brødre er det slet ikke til at sige, hvad der er oppe, og hvad der er nede, hvem der er den er rette, hvem der er den forkerte, for alle modsætninger har det med at bytte plads med hinanden, og skin og bedrag er en del af det hellige spil. Og romanen Felix Krull er et formidabelt fup- og glansnummer med hensyn til dén ’litteraturens løgnevisdom’, der er så karakteristisk for Thomas Mann, og som vil blive belyst ud fra hans tre skælmeromaner.

Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 15.00-17.00 Niels Bille Hansen

Entusiastisk ambivalens – om Thomas Mann og Richard Wagner

Musikken – først og fremmest Richard Wagner – er et meget væsentligt element i Thomas Manns liv og værk. Musikalske temaer indgår i de fleste af Manns bøger, og hans særlige skrivestil er tydeligt inspireret af Wagners ledemotiviske kompositionsteknik. Mann havde imidlertid et tvetydigt forhold til Richard Wagner og til musikken i det hele taget. Foredraget omhandler årsagerne til denne ’entusiastiske ambivalens’ hos Thomas Mann.

Niels Bille Hansen (f. 1932) er cand.mag. i dansk og tysk. Han har undervist adskillige år i gymnasieskolen og siden også på Folkeuniversitetet. Han var med til at stifte Det Danske Thomas Mann Selskab, og i 2016 udkom hans monografi om Thomas Mann og musikken.

Kl. 18.00-19.00 Middag

Kl. 19.30-21.30 Niels Barfoed

Mit liv med Thomas Mann og hans familie

I 1949 var 3.g’eren Niels Barfoed til stede, da en alderstegen Thomas Mann holdt tale (om Goethe og demokratiet) i Københavns Universitets festsal. Det var vennen Villy Sørensen, der allerede havde vakt Barfoeds interesse via novellen Tonio Kröger, som havde inviteret. Barfoed fik Mann i blodet, og det er denne livslange lidenskab og interesse, han vil fortælle om i en samtale med Thomas Mann Selskabets formand Morten Dyssel. Der vil undervejs i samtalen blive læst op af Thomas Mann-tekster, som Niels Barfoed sætter særligt højt.

Niels Barfoed (f. 1931) er dr.phil. (på en studie om Don Juan-stoffet i dansk litteratur) og fhv. universitetslektor i sammenlignende litteratur. Forfatter, journalist og oversætter. Han har udgivet talrige bøger, bl.a. biografiske portrætter af Peter P. Rohde, Ole Lippmann og Knud Rasmussen. Seneste udgivelse er Begyndelser til enden. En cafefortælling (2018).

Fredag, den 11. december 2020

Kl. 8.00-9.00 Morgenmad

Kl. 9.15-9.30 Morgensang ved forstander Mogens Hemmingsen

Kl. 10.00-12.00 Morten Dyssel

Tyskland og tyskerne – et problemorienteret perspektiv på Thomas Manns essays

Det kendetegner tyskerne, at de aldrig holder op med at spørge sig selv, hvad der er tysk – skrev filosoffen Friedrich Nietzsche i 1880’erne. Thomas Mann føjer sig ind i den række af fremtrædende forfattere og filosoffer, som har beskæftiget sig intenst med spørgsmålet om en tysk identitet. Foredraget kaster lys på Manns ’identitetspolitiske’ konstruktioner af en særegen tyskhed, som han så sig selv som repræsentant for, fra det polemiske forsvar for tysk ’kultur’ mod vesteuropæisk ’civilisation’ under Første Verdenskrig til det selvkritiske opgør med Tyskland og tyskerne efter Anden Verdenskrig.

Kl. 12.00-13.30 Frokost og afrejse

 

Praktisk information

Priser

Ophold (værelse, forplejning, foredrag) betales forud.

Indbetaling:
Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199.
Eller via MobilePay 25888

Husk at skrive reservationsnummer+ navn.

Indkvartering

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:

– Enkeltværelse           Kr. 5.080,-
– ½ dobbeltværelse     Kr. 4.410,-

Gammel afdeling med vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:

– Enkeltværelse           Kr.  4.410,-
– ½ dobbeltværelse     Kr.  3.750,-

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag, udflugter og måltider Kr. 3.340,-

Tilmeldingsgebyr

Kr. 500,- pr. deltager, betales når Liselund har bekræftet tilmeldingen.
Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Framelding
Ved framelding senest 3 uger før kursusstart refunderes kursusbetalingen.
Ved senere framelding refunderes kursusbetalingen ikke.

Tilmelding
Via nedenstående formular.

Når du er tilmeldt modtager du en bekræftelse fra Liselund med reservations-nr., priser og betalingsfrister.

Vi anbefaler at du læser vores Persondatapolitik.

NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt ved tilmelding og senest den 1. december 2020.

Afbestillingsforsikring

Liselund har indgået samarbejdsaftale med Europæiske Rejseforsikring.

Køb din afbestillingsforsikring via dette link

 

Hent folder som PDF.

Hent plakat som PDF.

 

Detaljer

Start:
7. december | 11:00
Slut:
11. december | 13:30
Begivenhed Kategorier:
,
Begivenhed Tags:
, , , , , , ,

Sted

Liselund
Slotsalleen 44
Slagelse,4200Danmark
Telefon:
58523120
Hjemmeside:
www.liselund.dk

Arrangør

Liselund
Telefon:
58523120
E-mail:
info@liselund.dk
Hjemmeside:
www.liselund.dk