Indlæser Begivenheder

« Alle

”Kunsten i Kirken” – arkitektur, billedkunst, musik

4. april | 14:00 - 6. april | 16:00

”Kunsten i Kirken” – arkitektur, billedkunst, musik

4.- 6. april 2019 på Liselund i Slagelse

Invitation til 3 dage med en række spændende og oplysende foredrag.

For alle med interesse for kirkekunst, menighedsrådsmedlemmer m.fl.

Belysning af temaerne: kirkebygningen, billedkunsten, musikken, og tekster i salmerne med udgangspunkt i en række udsagn og spørgsmål:

  • ”den ypperste af alle kunstarter, nemlig enheden af billedkunst, ordkunst og musik.”
  • Kan billedkunst og musik som kunstformer være formidlere af evangeliet på lige fod med læsninger og sakramenter?
  • Et kunstværk må fastholde den enkelte kirkegænger i, at kristendommen har et vedkommende budskab, som kan fortolkes i et nutidigt billedsprog.
  • Siden 1960érne er 195 danske kirker blevet udsmykket med moderne glaskunst, som sætter billeder på beskuerens oplevelse af de bibelske fortællinger.
Lisbeth Rønnow Torp

Kursusleder Lisbet Rønnow Torp

Torsdag den 4. april 2019.

Kl. 14,00 Ankomst og indkvartering

Kl. 15,00 Kunsthistoriker Mikael Wivel: Kunsten i Kirken

Mikael Wivel

I anden halvdel af det 20. århundrede oplevede vi en veritabel renæssance i dansk kirkeudsmykning. En række af vores stærkeste kunstnere har påtaget sig opgaver for kirken og løst dem på både fremragende og original vis. Flere med totale udsmykninger, hvor den enkelte kunstner er gået til sagen som anfægtet individualist, med tro eller tvivl i sindet, og har på den måde tilført kirken nye, overraskende billeder.

Foredraget vil tage afsæt i de to skelsættende begavelser i begyndelsen af forrige århundrede, Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns, men i øvrigt primært beskæftige sig med den frodige udvikling, der er sket på området i nyere tid, hvor kunstnere fra Sven Havsteen-Mikkelsen og Mogens Jørgensen, over Svend Wiig Hansen og Per Kirkeby, til Lisbeth Nielsen og Christian Lemmerz har ydet deres bedste.

Kl. 19,30 Arkitekt Johan Fogh: Kirkebygningen som rammen om forkyndelse og menighedsarbejde.

Johan Fogh

”I moderne kirkebyggeri forenes som i middelalderens klosteranlæg kirkebyning og de øvrige rum i samme bygningskompleks, hvor de udgør en arkitektonisk og funktionsmæssig enhed. Det er flerrumskirker med plads både til gudstjenester, vielser og begravelser og til konfirmandundervisning samt møder og aktiviteter for sognets forskellige aldersgrupper” (Margit og Erik Norman Svendsen).

Fredag den 5. april 2019

Kl. 09,00 Morgensang

Kl. 09,30 Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt: Mit univers som billedkunstner

Maja Lisa Engelhardt
Foto Leif Tuxen

Maja Lisa Engelhardt fortæller og viser eksempler på sine mange opgaver løst for menighedsråd med glasmalerier, altertavler, kortæpper, messehagler og kirkesølv. Hun fortæller om inspiration og samarbejdet med alle parter i disse opgaver.

Kl. 12,30 Udflugt til 3 kirker udsmykket af Maja Lisa Engelhardt.

Besøg i Vallensved Kirke og Holsted Kirke i Næstved og Hylleholt Kirke i Faxe Ladeplads.

Vi besøger tre kirker udsmykket af Maja Lisa Engelhardt og med Maja Lisa Engelhardt som guide.

Se: https://www.modernekirkekunst.dk/kunstdb/filter/artist_id/255/Maja%20Lisa%20Engelhardt

Vallensved Kirke. Glasmosaik i nordvindue. Inspiration: En rose så jeg skyde. 2014.

Holsted Kirke. Alterbillede 5 x 7 m. udført som glasmosaik. Granitalterbord. Dåbsfad, dåbskande, alterkalk, brødfad, patene.

Holsted kirke er tegnet af Sahls tegnestue.

Hylleholt Kirke. Tre malerier i ny forgyldt altertavleramme, akryl på lærred. Altertæppe vævet med uld, bomuld, hør, silke og metaltråd. Fire messehagler. Alterdug med guldbroderi med kornaks. Farvesætning af hele kirkens interiør inklusive kapitæler. 2002.

Kl. 19,30 Lizzi Damgaard: Leder af Selskabet for Kirkelig Kunst fortæller om selskabets arbejde. 

Lizzi Damgaard
Foto Anders Helmer

Lizzi Damgaard viser eksempler på opgaver fra Selskabets værksted udført i samarbejde med kunstnerne. Det er Selskabet for Kirkelig Kunsts opgave at hjælpe med råd og vejledning, når det gælder at vedligeholde de fine ting, som allerede findes i kirkerne uanset alder, men også tilføre kirkerne det bedste, der kan udføres i vor egen tid.

Lørdag den 6. april 2019

Kl. 09.00 Morgensang

Kl. 09.30 Organist Ian Heilmann: Foredrag om kirkemusik – ”I kor med alle engle” 

Ian Heilmann

Gudstjenesten er et stadigt gentaget forsøg på at slå bro over kløften mellem vores jordnære, brudte og tidsbundne tilværelse og det himmelske, hellige og evige, som vi kalder Gud. Siden Luther har musikkens betydning som medie i forkyndelsen af evangeliet været betragtet som ligeværdig med det talte ord. I den lutherske gudstjeneste løfter tonerne fra menighedens fællessalmer sig op, understøttet af orglet, kirkens traditionelle instrument. Og selvstændige musikalske udfoldelser fra kor og kirkemusikere søger efter bedste evne at knytte forbindelse til det himmelske englekor, som det lød den første julenat.

Dagens foredrag vil forme sig som en rejse på tværs af tid og sted og med diverse ophold i det vidtstrakte kirkemusikhistoriske landskab. Hovedvægten vil blive lagt der, hvor den mest sublime kirkemusik har formået at tangere det himmelske. Foredraget er ledsaget af diverse musikeksempler og vil også give plads til fællessalmer.

Kl. 11.15 Genindvielse af Liselunds orgel – matiné. Ved orglet: Ian Heilmann

Som en integreret del af dagsprogrammet vil foredragsholderen spille en lille genindvielseskoncert på Liselund-orglet, som er kommet tilbage efter en tiltrængt renoverering.

Kl. 13.30 Organist Ian Heilmann: Foredrag om kirkemusik – (fortsat)

 Kl. 15,00 Kaffe/the – afslutning

 

Foredragsholdere:

Mikael Wivel (1946) kunsthistoriker og dr.phil. med en disputats om maleren Niels Larsen Stevns. Har arbejdet som kunstkritiker ved Information og Weekendavisen, som museumsinspektør ved Ordrupgaard og som forskningslektor på Københavns Universitet. Gennem årene har han desuden fungeret som kunstnerisk konsulent for en række danske kirker i forbindelse med nye udsmykninger, senest Lyngby Kirke og Emmauskirken på Diakonissestiftelsen i København.

Mikael Wivel har skrevet adskillige bøger og artikler om især dansk kunst og danske kunstnere. I 2008 sammenfattede han sin viden om emnet i oversigtsværket Dansk Kunst i det 20. Århundrede

 

Johan Fogh (1947) Arkitekt og fhv. kgl. bygningsinspektør. Har sammen med Per Følner gjort sig gældende i arkitektkonkurrencer fra begyndelsen af 1970erne. Herved har deres tegnestue fået væsentlige opgaver, bl.a. kirkebyggerier, der alle bærer præg af en menneskelig skala, forenet med en højt udviklet rum- og materialefornemmelse.

Maja Lisa Engelhardt (1956), maler, billedkunstner. Uddannet på Det Fynske Kunstakademi 1978-80. Arbejder i Asger Jorns hus og atelier i Colombes uden for Paris.

Maja Lisa Engelhardt henter megen inspiration i kristendommen, men hendes billeder næres først og fremmest af stærke naturoplevelser – begge dele løber som en rød tråd gennem hendes værker. Inspirationen henter hun i den danske natur inspireret af J. Th. Lundbye, især i erindringen om barndommens landskab ved Sejrøbugten, og i sin egen kristentro påvirket af Søren Kierkegaard.

Maja Lisa Engelhardt fik i Danmark sit gennembrud med debutudstillingen 1985 i Kunsthallen Nikolaj i København. Udsmykninger i 31 danske kirker indtil nu.

 

Lizzi Damgaard, Leder af Selskabet for Kirkelig Kunst. Siden 1993 arbejdet som brodøse på systuen hos Selskabet for Kirkelig Kunst, fra 2005 som Selskabets daglige leder.

Broderiskolen, blev etableret i 2005. I oktober 2017 udgivet bogen “Lær at brodere, de første sting”.

Ian Utke Heilmann (1948), organist, lic. scient. Kirkemusikalsk diplomeksamen, organist i Haderslev domsogn, ved Skagen kirke og siden 2015 som organist i Brahetrolleborg pastorat på Sydfyn. Været lærer i orgel ved Vestervig Kirkemusikskole og Nordjysk Musikkonservatorium. Er beskikket censor i orgel ved de danske konservatorier. Han er aktiv som orgelsolist, akkompagnatør og som foredragsholder indenfor musik og naturvidenskab.

 

Lisbet Rønnow Torp (1952), cand.theol. Kursusleder, forestår morgensangene og sammenfatter indlæggene. Gennem kursusforløbet synges et udvalg af salmer til belysning af denne vigtige kirkemusikalske udtryksform.

Hent folder som PDF

Praktiske oplysninger:

 Priser og værelsestyper m. sengelinned.

  • Enkeltværelse m. eget bad og toilet: 3500,-
  • Dobbeltværelse m. eget bad og toilet: 3200,-
  • Enkeltværelse m. bad og toilet på gangen: 3200,-
  • Hjemmeboende 2500,-

 Særlige kosthensyn: Ønsker om særlige kosthensyn skal oplyses ved tilmeldingen.

 Tilmelding: På hjemmesiden www.liselund.dk senest 20. marts 2019.

 

Detaljer

Start:
4. april | 14:00
Slut:
6. april | 16:00
Begivenhed Kategorier:
, ,

Sted

Liselund
Slotsalleen 44
Slagelse,4200Danmark
Telefon:
58523120
Hjemmeside:
www.liselund.dk