Indlæser Begivenheder

« Alle

  • Dette arrangement er afholdt. Du kan se kommende arrangementer her, tilmelde dig vores nyhedsbrev eller følge med på Facebook

Ved Sen Kyndelmisse på Liselund 2019

25. februar | 12:00 - 1. marts | 12:00

Parken Liselund Møde- og Kursussted dækket af sne

Alle værelser er optaget. Det er stadig muligt at tilmelde sig som hjemmeboende, eller til foredragene alene.
Hvis du ønsker at komme på venteliste, skal du tilmelde dig via knappen nederst på siden og skrive venteliste i bemærkningsfeltet.

Etik, Ånd og Sprog

For tredje gang inviterer Liselund til februar-kursus med aktuelle etiske spørgsmål som gennemgående tema. I år er fokus på Sprog og Ånd, som to komplementære størrelser.

Vi har vænnet os til at være optaget af kroppens behov for ernæring og fysisk styrke, mens behovet for åndelige værdier har været nedprioriteret eller helt glemt. Vi vil tage denne udfordring op og belyse temaer, hvor ord som sjæl og ånd er basale i forståelsen af hvem vi er. Vi vil fx få belyst det enkelte menneskes ansvar for de ord, som sendes ud gennem de sociale medier. Kan debatniveauet højnes gennem større selvindsigt og erkendelse af, at ordet skaber hvad det nævner?

Ugen igennem kaster vi lys på ånden i sproget –  i samfundsdebatten, digtekunsten, billedkunsten, skønlitteraturen, kristendom, politik m.m.

 

25. februar kl. 15.00

Christoffer Emil Bruun

Christoffer Emil Bruun, Kyndelmisse på Liselund februar 2019 

Christoffer Emil Bruun er trosredaktør i DR og vært på P1’s program om religion og historie, Tidsånd. Inden da var han i 5 år kronikredaktør og lederskribent ved Politiken. Christoffer optræder jævnligt med teater og performance og medvirkede i 2017 i Det kgl. teaters opsætning af stykket Terror i Skuespilhuset. Han er oprindelig uddannet cand.mag i historie.

”Kampen mellem kulturradikale og borgerlige
Fra Det moderne gennembrud til Muhammedkrise.”

Kristendom mellem fornuft og frisind.
Ved Det moderne gennembrud var kristne og kulturradikale uforenelige modsætninger. Men i løbet af det 20. århundrede ændrer både kristendom og det kulturradikale sig og bliver hver især mindre dogmatiske. Tilnærmelsen mellem de to hovedstrømninger i dansk kultur kulminerer i kølvandet på Muhammedkrisen, hvor dagbladet Politiken sætter hensynet til en religiøs minoritet over forhånelsen af den.

 

25. februar kl. 19.30

Sangaften ved forstander Mogens Hemmingsen og forfatter og højskolelærer Dorte Smedegaard

Dorte SmedegaardForstander Mogens Hemmingsen. Liselund Møde- og Kursussted.

”Så syng da Danmark, lad hjertet tale.”

Dorte Smedegaard og Mogens Hemmingsen har udvalgt sange som i poesien udtrykker sprog, etik og ånd. Dorte Smedegaard er tidligere folke- og højskolelærer. Hun har for nylig skrevet bogen Vildfuglene, som handler om Carl Nielsens ungdomskæreste, maleren og forfatteren Emilie Demant Hatt.
Mogens Hemmingsen er mangeårig højskoleforstander, kommunal forvaltningschef og nu daglig leder af Liselund.

 

26. februar kl. 9.45

Ingrid Ank

 Ingrid Ank, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted

Ingrid Ank er leder af Grundtvig-Akademiet, redaktør af Dansk Kirketidende og formand for Foreningen Åndsfrihed. Uddannet cand.theol. og har bl.a. tidligere arbejdet som forlagsredaktør.

”Når sproget gør os dummere”

Kan en indskrænkning af ytringsfriheden modvirke racisme og minoritetsforfølgelse?
”Ordet skaber, hvad det nævner,” sagde Grundtvig. Og det er ikke i alle tilfælde godt. Hvad betyder det fx for vores medmenneskelighed og vores blik på hinanden, når vi om en bestemt befolkningsgruppe bruger udtryk som ”ældrebyrde” eller ”romaplage”?
I Danmark er det forbudt at udbrede racistiske holdninger. Den såkaldte ”racismeparagraf” er blevet til på baggrund 2. verdenskrigs erfaringer af, at den måde, vi taler om hinanden, smitter af på den måde, vi tænker og handler. Men kan en indskrænkning af ytringsfriheden modvirke racisme og minoritetsforfølgelse? Eller hvordan forhindrer vi, at sproget gør os dummere?

»Dumhed er en farligere fjende for det gode end ondskaben. Mod det onde kan der protesteres, det kan afsløres, det kan i nødsfald forhindres med vold… overfor dumhed er vi værgeløse.« (Dietrich Bonhoeffer 1906-1945).

 

26. februar kl. 14.30

Cathrine Kingo og Christian Hjortkjær

Cathrine Kingo, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og KursusstedChristian Hjortkjær, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted

Cathrine Kingo er autoriseret psykolog med afsæt i den eksistentielle metode. Hun har flere års erfaring som kræftpsykolog og på palliative afdelinger. I dag er hun ved at specialisere sig inden for børne- og familieområdet med særligt fokus på sorg og krise.

Christian Hjortkjær, højskolelærer ved Silkeborg Højskole og ph.d. på en afhandling om Søren Kierkegaard og diagnosesamfundet. Han er fast klummeskriver i Kristeligt Dagblad og har bl.a. udgivet bogen ”Hvorfor er vi så enestående?”

”Er sorg en sygdom eller et eksistensvilkår?”

I 2018 er sorg blevet optaget som officiel diagnose. Det afføder øjeblikkeligt det spørgsmål, om vi er ved at sygeliggøre det naturlige? Om vi gør et eksistentielt vilkår til noget, vi skal helbredes fra? Ifølge Kierkegaard hænger sorg og glæde uløseligt sammen. ”Du skal sørge!” skriver han ligefrem. For når vi sørger, holder vi kærligheden i live. I oplægget vil de to foredragsholdere komme med hver deres vinkel og dermed kombinere forskning, eksempler og erfaring fra praksis.

 

26. februar kl. 19.30

Per Krøis Kjærsgaard

Per Krøis Kjærsgaard, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted

Per Krøis Kjærsgaard er forstander for Osted Fri- og Efterskole, tekstforfatter og komponist.
Han har gennem årene skrevet en række sange til fællessang, som har vundet udbredelse i mange forskellige sammenhænge. Sangene er udgivet i et væld af sangbøger: Højskolesangbogen, DGI sangbogen, Arbejdersangbogen, Sange og salmer i skole og kirke, Efterskolesangbogen, Teensangbogen – og mange flere.
I 2015 kårede DR og danskerne “Top 50 – Den danske sang”, – de bedste fællessange. Her blev Pers konfirmationssang “Kære Linedanser”, kåret som nummer 5 og sangen “Gi’ os lyset tilbage” nr. 3.

Musikalsk aften: ”Hvorfor er det nu vi synger?”

Vi indkredser fællessangens karakteristika gennem sang, video, anekdoter og fortælling.
Vi møder et udvalg af sange fra den danske sangskat, lige fra folkeviser over fædrelandssange til helt nye og moderne fællessange, og undervejs introduceres vi til historier og anekdoter bag sangene.

 

27. februar kl. 9.45

Laila Westergaard

 Laila Westergaard, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted

Laila Westergaard (født 1964) er billedhugger i ordets egentlige forstand. I spændingsfeltet mellem det eviggyldige og det tidslige hverdagsagtige hugger hun nænsomt med hammer og mejsel billeder og figurer ind i granitten i et forsøg på at skabe lethed i et ellers tungt og jordbundet materiale. Hendes værker er kendetegnet ved en optagethed af detaljen; tråden i en knipling, bogstavernes form, mejselslagenes levende aftryk. Som tredje generation i en sten- og billedhuggerfamilie har arbejdet med stenene fulgt hende fra barnsben. Hun er uddannet på Det Jydske Kunstakademi i Århus og på Güzel Sanatlar Fakültesi i Istanbul. Gennem de sidste år har Laila Westergaard udført mange udsmykningsopgaver rundt om i landet. Foran venter arbejdet med den fulde udsmykning af Gødstrup hospitalskirke, hvor menneskehjertet bliver omdrejningspunktet.

Ord på vej, Laila Westergaard, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og KursusstedOrd på vej, Laila Westergaard, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted

”Ord på vej”
DIALOG MELLEM EN STEN OG EN BILLEDHUGGER

Laila Westergaard viser billeder og fortæller om sit arbejde med skulpturer og relieffer i sten udført gennem de sidste 28 år.

 

27. februar kl. 14.30

Niels Henrik Gregersen

Niels Henrik Gregersen, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted

Professor, lic.theol.
Niels Henrik Gregersen har to primære forskningsområder: Samtidsteologi (dogmatik) samt Religion & Naturvidenskab
1. Samtidsteologi (dogmatik): Det grundlæggende spørgsmål er her, hvad kristendommen er og kan betyde i en nutidig kontekst.
2. Religion & Naturvidenskab: Det grundlæggende spørgsmål er her, hvordan de moderne naturvidenskaber kritisk og konstruktivt kan bidrage til en formulering af religion, særligt kristendommen, i vores tid.

”Sjælen, ånden og sproget om det evige liv.”

Hvordan har vi det med de store ord? Sjæl er et af de gammeldags ord, men helt uundværligt, fordi det drejer sig om ens egen berørthed af verden og ens eget blik på verden. Derfor kan sjælen nemt blive ensom, hvis man forbliver et jeg og ikke forbinder sig med ånd, som drejer sig om en sans for det menneskeligt bærende men også for det store, som vi kun kan tale om i tastende form. Alligevel vil jeg påstå, at man faktisk kan sige fem ting om det evige liv ud fra ud fra temmelig genkendelige erfaringer. Det evige liv er nemlig allerede begyndt…

 

27. februar kl. 19.30

Doris Ottesen

Doris Ottesen, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted
Doris Ottesen er cand.theol. og exam. art i litteratur. Hun har været sognepræst i en række år, men har siden 1988 været beskæftiget med undervisning og foredragsvirksomhed. Har i over 30 år været anmelder af teologi og skønlitteratur i Kristeligt Dagblad. Det er dog som genfortæller af de store klassiske romaner – især de nordiske – hun er blevet kendt over hele landet. Doris Ottesen er også forfatter til en række bøger om litteratur, kristendom og kunst.

”Sigrid Undset. Et liv mellem lyst og pligt.”

”Sigrid Undset(1882-1949) modtog i 1928 Nobelprisen for sine store middelalderromaner, hvor hun lidenskabeligt beskriver hovedpersonernes konflikter spændt ud mellem samfundet og religionens love og pligter og egne lyster og lidenskaber. Sigrid Undset bearbejdede herigennem sit eget livs etiske dilemmaer.”

 

28. februar kl. 9.45

Mikkel Wold

Mikkel Wold, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted

Mikkel Wold, sognepræst i Marmorkirken siden 1994. Fra 2008 tillige lektor (fra 2018 ekstern lektor) ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster.

”Krop og Ånd i en instrumentalismens tid.”

”Sjæle og kroppe i tusindtal,
kan menneskeånden forbinde.”
Vores egen samtid er meget optaget af krop, mens begreber som sjæl og ånd fylder knap så meget. Hvorfor er det lige, vi er optaget af kroppen, men ikke af ånden?
Sammen med Bente Klarlund har Mikkel Wold skrevet bogen Krop og ånd – og meningen med livet. Hensigten med bogen er dels at gøre op med en overdreven kropsdyrkelse, hvor der af og til stilles for store forventninger til f.eks. sportens betydning for de eksistentielle lag i vores liv, dels at pege på nogle mulige svar på, hvorledes den lægelige og teologiske tilgang kan mødes i forsøget på at svare på det vigtige spørgsmål: Hvad er et menneske? 

Netop den vinkel vil også være temaet i foredraget.

 

28. februar kl. 14.30

Joakim Garff

Joakim Garff, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted 

Joakim Garff er leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret.
Lektor i etik og religionsfilosofi på Det Teologiske Fakultet i København.

”Identitetsdannelsens etik og dens grænser.”

Hvorfor er det fint at tale om dannelse, men gammeldags at nævne ordet opdragelse? Og hvordan kan det være, at vi gerne vil diskutere værdier og livskvalitet, men viger tilbage for at tale om normer og idealer? Foredraget følger dannelses- og opdragelsesbegrebets udvikling fra Goethe over Kierkegaard til Emma Gad og kommenterer nutidige begreber som kompetenceudvikling, selvdannelse og omstillingsparathed.

 

28. februar kl. 19.30

Søren Ulrik Thomsen

Søren Ulrik Thomsen. Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted

 Søren Ulrik Thomsen (f. 1956) digter og essayist, debut 1981 med digtsamlingen City Slang. Har siden udgivet en lang række digtsamlinger og essays, seneste Rystet spejl (2011) og En hårnål klemt inde bag panelet (2016). Medlem af Det danske Akademi.

”Digtoplæsning efterfulgt af samtale med deltagerne.”

kunne jeg græde min værste bitterhed ud
i én eneste ætsende, tjæresort tåre
ville dét være bedst

det bedste er alt det kvinder går rundt med i håret
tækkelige klemmer og glimtende spænder
sløjfer og bøjler og blussende blomster
store gule papirsommerfugle
og sølvnåles lyn slået ned i frisurens vidtløftige læs
at man jo altid kan læse Den store Gatsby
én gang til er det bedste

det bedste var når min mors slanke hånd
langsomt gled ned ad min nakke                   

Fra ”Det værste og det bedste” 2002

__________________________________________________________________

For 16 år siden fik jeg en papkasse
med en ravfarvet kat
der nu igen ligger i en papkasse
som jeg cykler med gennem byen
mod en have i Brønshøj
hvor jeg skal begrave dette dyr
som jeg ifølge dogmatikken
aldrig skal gense
fordi det ikke besad en sjæl.
Men hvad var det så jeg læste
i hendes grønne øjne
når de kiggede og kiggede ind i mine
som om også hun
havde et spørgsmål til mig?
Ikke fordi jeg bilder mig ind
at støde på svaret
under nedskrivningen af disse linjer
men måske fordi jeg håber
at de vil blive læst
også til dén tid
hvor jeg ikke skal gense Kis. 

Fra Rystet spejl, 2011

 

1. marts kl. 9.45

Johs. Nørregaard Frandsen

Johs. Nørregaard Frandsen, Kyndelmisse 2019 på Liselund Møde- og Kursussted 

Johs. Nørregaard Frandsen, f. 1950, Opvokset i et gårdmandsmiljø og arbejdede oprindeligt på landet. Magister i Nordisk litteratur og Historie. Professor i dansk litteratur- og kulturhistorie ved Syddansk Universitet og leder af H.C. Andersen Centret. Har udgivet en lang række bøger og artikler om litteratur, kulturhistorie, sprog og folkeoplysning. Medarbejder ved TRAP Danmark. Skriver klummen ”Liv i sproget” i Kristeligt Dagblad.

”Kovendinger – Liv i sproget.”

Der er liv i sproget! Det bevæger sig, det knirker og knager, det forarger og forbistrer. Først og fremmest så forløser det imidlertid og det danner fællesskaber. Sproget, det daglige, talte og skrevne dansk, er i stadig udvikling. Ord, vendinger og begreber opstår, andre forgår. Ord importeres, fordrejes og slides op. I foredraget vil jeg give eksempler på sprogets skønne og skæve liv, ligesom jeg vil diskutere forholdet mellem sprog, historie, identitet og selvbilleder. Det vil ske i afslappet form med plads til spidse bemærkninger og humoristiske eksempler fra den store kuffert af bagage, vi kalder det danske sprog. I foredraget trækker jeg blandt andet på min bog Kovendinger. Liv i sproget fra 2016.

 

Praktiske oplysninger:

Priser:

Ophold (værelse, forplejning, foredrag) betales forud.

Indbetaling: Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199.

Eller via MobilePay 25888

(Husk at skrive navn + Kyndelmisse)

Indkvartering

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:

– Enkeltværelse                                                                                                                Kr.                 4.980,-

– ½ dobbeltværelse                                                                                                         Kr.                 4.280,-

Gammel afdeling med vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:

– Enkeltværelse                                                                                                                Kr.                 4.280,-

– ½ dobbeltværelse                                                                                                         Kr.                 3.680,-

 

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag og måltider                                              Kr.                3.240,-

Tilmeldingsgebyr:

Kr. 300,- pr. deltager betales af alle, når Liselund har bekræftet tilmeldingen.

Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i kursusbetalingen.

Tilmelding:

– Send mail til: booking@liselund.dk med navn(e), adresse(r) telefonnummer
og værelsesønske(r)

– Brug hjemmeside: Liselund.dk – Liselundmøder – tilmeldingsformular udfyldes

– Send alm. brev

Deltagelse i enkeltforedrag og måltider:

– Deltagelse i et enkelt foredrag med kaffe/the:                                                       Kr.                 110,-

– Deltagelse i foredrag en hel dag inkl. kaffe/the:                                                     Kr.                 225,-

– Deltagelse i alle foredrag hele ugen inkl. kaffe/the:                                               Kr.                 750.-

– Frokost:                                                                                                                           Kr.                 140,-

– Middag:                                                                                                                           Kr.                 185,-

 

NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt ved tilmelding og senest den 11. februar 2019!

 

Folder – PDF

Plakat – PDF

Detaljer

Start:
25. februar | 12:00
Slut:
1. marts | 12:00
Begivenhed Kategorier:
,
Begivenhed Tags:
, ,