Kyndelmisse på Liselund 2020

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kyndelmisse på Liselund 2020

februar 3 @ 13:00 - februar 7 @ 13:00

Værelser UDSOLGT – Kyndelmisse på Liselund

3.-7. februar 2020

”Tænkning og Tro i Tiden”

Med dette års kyndelmissekursus forsøger vi igen at definere vor forunderlige tilværelse.
Hvad skal vi mene om det liv, som vi for en kort stund er kastet ind i?
Er vi Sisyfos, der igen og igen ruller stenen op ad bjerget?
Eller lever vi et jævnt og muntert virksomt liv på jord – fyldestgjort af glans fra Evigheden?

En overordnet betegnelse for kurset kunne være ”Mennesket tænker – Gud ler” – en jødisk talemåde, som giver udtryk for vore anstrengelser med at finde tilværelsens gåde.

Med de valgte foredrag har vi valgt at sammensætte et bredt spektrum af synspunkter ud fra temaet Tænkning og Tro i Tiden.

Foredragsholdere:

Michael Bach Henriksen

”Mellem frygt og håb: Marilynne Robinsons forfatterskab i Trumps USA”

Michael Bach Henriksen, Kyndelmisse på Liselund 2020

Michael Bach Henriksen, Cand. Mag. i amerikansk litteratur og kulturredaktør på Kristeligt Dagblad.

Aktuel med bogen ”Frygt og håb”, sammen med Bjørg Tulinius, der rummer interview med tidens største filosoffer og forfattere om aktuelle samfundsudfordringer.

Den amerikanske forfatter Marilynne Robinson er USA’s største nulevende religiøse forfatter. Foredragsholderen har besøgt hende flere gange i New York og Midtvesten, hvor hun bor, og fortæller i foredraget om hendes livssyn og romaner om Midtvesten, der begyndte med bestselleren ”Gilead”.

Lisbeth Smedegaard Andersen

”Gådefuld må man være”

Lisbeth S. Andersen er cand.theol. et art (kunsthistorie) og salmedigter, forfatter og tidligere sognepræst i Risskov Kirke og Holmens Kirke. Hun har foruden salmerne skrevet om kirkekunst og mennesker i 1800-tallets Danmark. Hendes sidste udgivelse er ”Gådefuld bør man være” om maleren Vilhelm Hammershøi og hans inspiration fra Søren Kierkegaard – en sammenhæng, der ikke før har været beskrevet.

Vilhelm Hammershøi er en af vores betydeligste billedkunstnere. Hans billeder har altid været anset for at være gådefulde, men holder man dem sammen med dele af Søren Kierkegaards forfatterskab, kastes der nyt lys ind over både hans figurbilleder og hans kendte interiørbilleder, hvor hustruen Ida ofte er afbildet som en stille, rygvendt skikkelse i en sparsomt møbleret stue.

Til januar kommer ”En almanak til årets tider” med 12 salmer og sange med melodi af Birgitte Buur.

Thomas Thaulov Raab

Hvad er bevidsthed?
Naturvidenskaben om det at være menneske.

Thomas Tahulov Raab, Kyndelmisse på Liselund 2020

Thomas Thaulov Raab er forfatter og foredragsholder og har skrevet en lang række bøger om hjernen og den moderne naturvidenskab, heriblandt “Den foranderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed”, “100 myter om hjernen” og “En bog om hukommelsen” (i samarbejde med Peter Lund Madsen), samt senest “HUMAN – På sporet af det menneskelige”. Han har i de senere år desuden deltaget i en lang række formidlingsprojekter omkring naturvidenskab og hjerneforskning på TV, teater og radio. Thomas er oprindeligt uddannet inden for litteratur- og sprogvidenskab og udmærker sig ved at forene den naturvidenskabelige og humanistiske tilgang til videnskab og forståelsen af mennesket.

Hvad er bevidsthed? Kan naturvidenskaben sige noget om det at være menneske? Kom med på en spændende rejse i den moderne hjerneforskning og den aktuelle naturvidenskabs verdensbillede og få indblik i nogle af de områder, hvor hjerneforskningen er begyndt at kaste lys over egenskaber, vi er vant til at betragte som særligt menneskelige. Undervejs skal vi se nærmere på, hvilket billede den aktuelle naturvidenskab tegner af mennesket, og hvorvidt det er et billede af os selv, vi kan genkende eller ej.

Niels Chr. Hvidt

”Kan tro flytte bjerge – Kan bjerge flytte troen”

Niels Christian Hvidt er professor i eksistentiel og åndelig omsorg på Sundhedsvidenskab på SDU og har fokus på disse emner i krydsfeltet mellem tro, håb, mening og videnskab, dr. theol. født 1969, i 1997 cand.theol. fra Københavns Universitet efter tildeling af KUs guldmedalje for opgaven »Profeti og åbenbaring«. Han forsvarede sin doktorgrad ved Gregoriana Universitet i Rom i 2001. Forskning og undervisning i Rom og Chicago til 2006, ansat ved SDU siden 2006.

Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning indenfor feltet, som Hvidt har været initiator og leder af.

Han redegør for resultater fra Danmark og udland, der viser, at tro flytter bjerge i den forstand, at mennesker med en trospraksis har en lavere sygdomsrisiko, lever længere og har flere ressourcer at trække på under krise.

Dernæst fokuserer han på det omvendte forhold, at bjerge flytter troen i den forstand, at der er få ting, der får danskere til at tænke over eksistentielle forhold, som netop et sygdoms- eller krisebjerg kan gøre det. I Danmark er meget få religiøst aktive, og religion spiller en mindre rolle i menneskers hverdagsliv, men over 70 % af befolkningen kalder sig alligevel ”troende”, en “hviletro”, der kan accentueres ved sygdom.

Doris Ottesen

”Om hjemlængsel”

Doris Ottesen, Kyndelmisse på Liselund 2020

Doris Ottesen er cand.theol. og exam. art i litteratur. Hun har været sognepræst i en række år, men har siden 1988 været beskæftiget med undervisning og foredragsvirksomhed. Har i over 30 år været anmelder af teologi og skønlitteratur i Kristeligt Dagblad. Det er dog som genfortæller af de store klassiske romaner – især de nordiske – hun er blevet kendt over hele landet. Doris Ottesen er også forfatter til en række bøger om litteratur, kristendom og kunst.

Hvad er hjemlængsel?
En længsel efter at føle sig hjemme i sindet, i tiden og på stedet. En længsel, der igen har noget at gøre med selvbesindelse, med at besinde sig på, hvem man er, hvem man er blevet, og hvem man ønsker at blive ved med at være. Og det har så alt sammen igen noget at gøre med længsel.
Længsel mod det oprindelige, mod barndommen – mod det der var før tabet af umiddelbarheden, enfoldigheden, forventningen, trygheden, friheden og den absolutte følelse af at være elsket og ønsket.

Birgitte Stoklund Larsen

”Taler Gud nudansk – Bibelen og Bibelens sprog”

Birgitte Stoklund Larsen, Kyndelmisse på Liselund 2020

Birgitte Stoklund Larsen er teolog og journalist, generalsekretær i Bibelselskabet, har tidligere været akademileder af Grundtvig-Akademiet og redaktør på Kristeligt Dagblad. Forfatter til bl.a. ”Paradisskyggen – med Grundtvig i kærlighed og krise”, og udgiver til efteråret en lille bog om bibeloversættelse – titlen er endnu ikke lagt fast, måske bliver det ”Når man oversætter Bibelen…”

Danskerne får en ny bibel, en bibel oversat til hverdagssprog: Bibelen 2020
Bibelen 2020 er særligt oversat til mennesker uden kendskab til bibelsprog og kristendom.
Hvad vinder man – og hvad går tabt, når man oversætter?
Luther oversatte med det talte dagligsprog som ideal. Hvor langt tør vi gå i dag?

Nogle eksempler fra den ny oversættelse:
Fra ”Noas ark” til ”Noas skib” – Fra ”Pagtens ark” til ”Kisten med den hemmelige aftale”- Fra ”Den almægtige Gud” til ”Den livgivende Gud”- Fra ”Nåde” til ”Gud holder hånden under dig”

David Bugge

“Svig og kærlighed i Martin A. Hansens Løgneren”

David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom.

Martin A. Hansens roman Løgneren står ikke blot som en af de bedst solgte danske romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, tro, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om Johannes Vig, hvis navn man ikke skal sige for hurtigt, vil foredraget vise løgnens forskellige omkostninger, men også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste.

Johannes Friis

”Bønder og dansk lyrik”
Sang- og salmetraditionens betydning for livet på landet

Johannes Riis, Kyndelmisse på Liselund 2020

Johannes Riis er tidl. litterær direktør for Gyldendal og siden 2018 forlægger.

Han er født i 1950 på en gård på Mors som den ældste af seks brødre, og skulle egentlig have overtaget gården, der havde været i slægten i generationer. Imidlertid begyndte han efter studentereksamen at læse litteratur ved Århus universitet og blev mag. art. i litteraturhistorie i 1978. Allerede i 1979 ansat hos Gyldendal, hvor han gennem årene har været ansvarlig for adskillige arbejdsområder, indtil han i 1994 blev litterær direktør.

Vi råder over en helt enestående salme- og sangtradition i Danmark: Mange af vore fornemste lyrikere har bidraget til både Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen.

Med udgangspunkt i sin egen opvækst på landet i 1950erne vil Johannes Riis fortælle, hvordan sange og salmer har været med til at forme og nuancere opfattelsen af naturen og i det hele taget har præget livet på landet gennem generationer. Salmer og sange satte ord på hverdagslivet og løftede det til et højere niveau, ikke mindst takket være udbredelsen via højskolerne.

Bjørg Tulinius

”At give plads til det, der peger udad”

Bjørg Tulinus, Kyndelmisse på Liselund 2020

Bjørg Tulinius er uddannet journalist og har derudover læst filosofi på Aarhus Universitet. Fra 1994 – 2010 ansat i DR, bl.a. som vært og ankerkvinde for P1-programmet Eksistens og senere som redaktør for trosstoffet, fra 2010 – 2015 mediechef på Aarhus Universitet, fra 2015 journalist ved Kristeligt Dagblad, hvor hun er ansat på Liv&Sjæl-redaktionen med base i Aarhus. Mor til tre, bor i Silkeborg.

I en tid hvor selvrealisering, optimering og kvantificering præger vores tilgang til os selv og til verden, er det nærmest udtryk for en modstandstænkning at være nysgerrig og åben overfor det, der peger udover os selv, og som ikke umiddelbart kan måles og vejes. Men ”modstanden” findes blandt andet hos en række af tidens tænkere. I oplægget kommer jeg nærmere ind på flere af dem, blandt andre den tyske filosof Hartmut Rosa og den canadiske filosof Charles Taylor.

Dorte Smedegaard og Eva Meile

“Sangtime: O at være en høne…”

Dorte Smedegaard

Dorte Smedegaard er tidligere højskolelærer. Hun har for nylig skrevet bogen Vildfuglene, som handler om Carl Nielsens ungdomskæreste, maleren og forfatteren Emilie Demant Hatt.

Sange om verdens mangfoldighed –
Om at være til som menneske.
At være i forskellige faser.
At drømme sig til fx at være en tøjhund…

Eva Meile er pianist og cand. theol. Som musiker har hun en omfattende koncertvirksomhed bag sig, ikke mindst som akkompagnatør, og hun har i en årrække undervist i klaver på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Senere har hun været sognepræst ved Sct. Andreas kirke og Luther Kirken i København. Hun er forfatter til adskillige bøger og artikler om teologiske emner og var desuden medlem af Salmebogskommissionen.

Jørgen carlsen

“Mennesket tænker – Gud ler!”

Jørgen Carlsen, Kyndelmisse på Liselund 2020

Jørgen Carlsen (f. 1949) er idéhistoriker. Han var forstander på Testrup Højskole 1986-2017. Medlem af Etisk Råd 2011-2016. Medredaktør af Højskolesangbogen og formand for udvalget bag den kommende højskolesangbog. Desuden er han foredragsholder og klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

Den tjekkiske forfatter Milan Kundera, som bl.a. har skrevet ”Tilværelsens ulidelige lethed”, er ikke bare en bragende god romanforfatter. Han er også en af nyere tids mest tænksomme skribenter. Faktisk bruger han sine romaner som filosofiske redskaber. Ja, han mener tilmed, at man tit kan finde større klogskab i romanerne end i filosofien selv. Han holder meget af det jødiske ordsprog, der siger ”Mennesket tænker – Gud ler!” For Gud må ifølge ham more sig gevaldigt over menneskenes forsøg på at komme til forståelse med deres tilværelse.

Hvad han mere præcist mener med dette, vil Jørgen Carlsen uddybe i sit foredrag.

Program

Mandag den 3. februar:

Kl. 15.00  Michael Bach Henriksen ”Mellem frygt og håb: Marilynne Robinsons forfatterskab i Trumps USA”
Kl. 19.30  Lisbeth Smedegaard Andersen ”Gådefuld må man være – Vilhelm Hammershøi og hans inspiration fra Søren Kierkegaard”

 

Tirsdag den 4. februar:

Kl. 09.30  Thomas Thaulov Raab ”Om bevidsthed – hvad er bevidsthed – på sporet af det menneskelige”
Kl. 14.30  Niels Chr. Hvidt ”Kan Tro flytte bjerge -Kan Bjerge flytte troen” Krydsfeltet mellem tro, håb, mening og videnskab.
Kl. 19.30  Fortælleaften Doris Ottesen ”Om Hjemlængsel” Længslen mod det, der var.

Onsdag den 5. februar:

Kl. 09.30  Birgitte Stoklund Larsen ”Taler Gud nudansk? Bibelen og Bibelens sprog. Bibelen oversat til hverdags sprog”
Kl. 14.30  David Bugge  ”Svig og kærlighed i Martin A. Hansens Løgneren”
Kl. 19.30  Filmaften: Aquarela

 

Torsdag den 6. februar:

Kl. 09.30  Johannes Riis ”Bønder og dansk lyrik” Hvordan sange og salmer har formet og nuanceret opfattelsen af naturen og har præget landbokulturen gennem generationer.
Kl. 14.30  Bjørg Tulinius ”At give plads til det, der peger udad”
Kl. 19.30  Sangaften m. Dorte Smedegaard og Eva Meile

 

Fredag den 7. februar:

Kl. 09.30  Jørgen Carlsen ”Mennesket tænker – Gud ler!” Milan Kundera og brugen af romaner som filosofiske redskaber.


Hent folder som PDF


Hent program som PDF

Praktisk information

Priser

Ophold (værelse, forplejning, foredrag) betales forud.

Indbetaling

Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199.

Eller via MobilePay 25888

Husk at skrive reservationsnummer

Indkvartering

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:

– Enkeltværelse              Kr. 5.080

– ½ dobbeltværelse         Kr. 4.410,-

Gammel afdeling med vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:

– Enkeltværelse              Kr.  4.410,-

– ½ dobbeltværelse         Kr.  3.750,-

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag, udflugter og måltider Kr. 3.340,-

Tilmeldingsgebyr

Kr. 500,- pr. deltager betales af alle, når Liselund har bekræftet tilmeldingen.
Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Framelding

Ved framelding senest 3 uger før kursusstart refunderes kursusbetalingen.
Ved senere framelding refunderes kursusbetalingen ikke.

Tilmelding
Via nedenstående formular.

Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelse fra Liselund med reservationsnr., priser og betalingsfrister.

Vi anbefaler at du læser vores Persondatapolitik.

NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt ved tilmelding og senest den 20. januar 2020!

Detaljer

Start:
februar 3 @ 13:00
Slut:
februar 7 @ 13:00
Begivenhed Kategorier:
,
Begivenhed Tags:
,