Litteraturens Livsvisdom

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Litteraturens Livsvisdom

september 21 @ 11:00 - september 25 @ 13:30

Foto: Steffen Roth

Da den rumænsk-tyske forfatter Herta Müller i 2009 fik nobelprisen i litteratur, sagde hun:

”Litteratur taler med hvert menneske for sig – den er privatejendom, som bliver i hovedet. Intet andet taler så indtrængende med os selv som en bog. Og forventer intet til gengæld, undtagen at vi tænker og føler.”

Litteratur er først og fremmest et eksistentielt anliggende mellem en bog og dens enkelte læser. Litteratur kan dog også være et mellemmenneskeligt udvekslingsforhold, når den gøres til genstand for formidling og drøftelse.

På dette kursus vil vi i form af foredrag af nogle af landets dygtigste formidlere blive indført i litteraturens livsvisdom, som den findes formuleret hos europæiske forfattere fra Shakespeare til i dag. I forlængelse af disse foredrag vil der blive anledning til at drøfte, hvad vi som læsere også i dag kan lære om livet og mennesket af nogle af alle tiders største digtere.

 

Kursusleder: Morten Dyssel, formand for Det Danske Thomas Mann Selskab.

 

PROGRAM

 

Mandag den 21. september 2020

Kl. 11.00-12.00: Ankomst og indkvartering

Kl. 12.00-13.00: Frokost 

Kl. 14.00-14.45: Introduktion til Liselund

Kl. 15.00-17.00: Morten Dyssel: Litteraturens nytte for livet

  • Hvorfor skal man læse?
  • Hvad skal man læse?
  • Hvorledes skal man læse?

Omkring forrige århundredeskifte forsøgte litteraturkritikeren Georg Brandes at besvare disse spørgsmål i et essay Om Læsning. Med udgangspunkt i Brandes’ betragtninger om læsning af litteratur forsøger foredraget at indkredse, hvad det er, særligt skønlitteratur kan og gør, og hvorfor det faktisk nytter at læse ”gode bøger”. Foredraget fokuserer på litteratur som tydning og tolkning af tilværelsen og som et slidstærkt skatkammer af livsvisdom.

Morten Dyssel, cand.mag. i tysk, forelæser på flere Folkeuniversiteter i Danmark. Han er formand for Det Danske Thomas Mann Selskab – og har udgivet bøger om tysk litteratur, kultur, historie og teologi. Under udgivelse er p.t. en bog om Europæeren Herman Bang.

Kl. 18.00-19.00: Middag

Kl. 19.30-21.30: Søs Haugaard: Shakespeare – individet og vort indre liv

Man kan se Shakespeare som en del af et mere overordnet billede af den renæssance, der med sin humanisme lærte mennesket at se sig selv som individ. Men hans fremstilling af menneskets erkendelse af sig selv som individ er præcis, særegen og gribende som ingen anden forfatters. I sonetterne får læseren lov at lytte til digterjegets indre liv. Hamlet deler sine tanker om menneskelivets væren med publikum, men ikke med andre. Julie kæmper for en kærlighed, der fordrer selvbestemmelse og egen identitet. Om Shakespeare er det blevet sagt, at han har skabt det moderne menneske – og det er næsten sandt.

Søs Haugaard, cand.mag. i engelsk og teatervidenskab, ekstern lektor i engelskfaget ved Københavns Universitet. Hun er formand for Det Danske Shakespeare Selskab og forfatter til flere artikler om Shakespeare og renæssancen.

 

Tirsdag den 22. september 2020

Kl. 8.00-9.00: Morgenmad

Kl. 9.15-9.30: Morgensang ved forstander Mogens Hemmingsen

Kl. 10.00-12.00: Per Øhrgaard: Goethe og dannelsesromanen

Egentlig livsvisdom aftappede Goethe i epigrammer og aforismer, og i hans skønlitterære forfatterskab er den naturligvis også til stede, blot indirekte – ellers ville der ikke være tale om kunst. Udgangspunktet for foredraget vil være Goethes to store dannelsesromaner om Wilhelm Meister: hhv. Lehrjahre og Wanderjahre. Førstnævnte er netop nyoversat til dansk: Wilhelm Meisters læreår.

Per Øhrgaard, dr.phil., professor emeritus i tysk fra Københavns Universitet og CBS. Han har skrevet adskillige artikler og bøger om tysk litteratur, kultur og politik, bl.a. Goethe. Et essay og disputatsen Die Genesung des Narcissus om Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 15.00-17.00: Joakim Garff: Kierkegaard: Dannelse, identitetsdannelse – og litterær livsvisdom

Foredraget følger dannelsesbegrebets udvikling fra Søren Kierkegaard til Emma Gad. For Kierkegaard er human dannelse en nødvendig, men utilstrækkelig betingelse for en sand identitetsdannelse. En sådan implicerer de store fortællinger fra den græske oldtid og de bibelske skrifter. Det er foredragets påstand, at Kierkegaard i stigende grad identificerer sig med skikkelserne fra disse fortællinger og for så vidt selv ender som en litterær figur. Spørgsmålet er imidlertid, hvor megen litterær livsvisdom der er tilbage i denne figur.

Joakim Garff, lic.theol., lektor i teologi og leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet. Han er medredaktør af Søren Kierkegaards Skrifter, tidligere formand for Søren Kierkegaard Selskabet. Forfatter til bøger og artikler om Kierkegaard.

Kl. 18.00-19.00: Middag

Kl. 19.30-21.30: Jørn Boisen: Baudelaire – storbyens og modernitetens digter

Baudelaire er storbyens, modernitetens og det moderne individs digter, men han er ikke modernitetens propagandist. Med fødderne plantet i romantikken så han med undren og fascination, men også enorm skepsis en ny verden bryde frem; en ustabil verden, hvor den menneskelige tilstand ændrede sig, hvor mennesket blev tilskuer til sit eget og andres liv, og hvor man på én gang var lidenskabeligt interesseret i andre og fuldstændig ligegyldig over for dem. Som tænker og digter er Baudelaire et paradoks – men de paradokser, som han formulerede, er vi stadig i færd med at gennemleve.

Jørn Boisen, ph.d. i fransk litteratur og docteur d’université i sammenlignende litteratur. Tidligere lektor og institutleder på Københavns Universitet, nu institutleder for Sprog og Litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Publikationer om fransk litteratur og kultur.

 

Onsdag den 23. september 2020

Kl. 8.00-9.00: Morgenmad

Kl. 9.15-9.30: Morgensang ved forstander Mogens Hemmingsen

Kl. 10.00-12.00: Birgitte Hesselaa: Dostojevskij – det dybeste mørke, det klareste lys

Det er blevet sagt om Dostojevskij, at intet menneskeligt er ham fremmed. Hans romaner rummer de største menneskelige kontraster, og som psykolog og sjælegransker var han langt forud for sin tid. Med sine analyser af ’det nøgne menneske’ har han inspireret den franske eksistentialisme, og som tænker er han blevet sammenlignet med Kierkegaard. Udgangspunktet for foredraget er en læsning af Forbrydelse og straf, den mest berømte af hans store romaner.

Birgitte Hesselaa, cand.phil., faglig konsulent ved Folkeuniversitetet i København. Hun er forfatter til en række artikler og bøger om litteratur og teater og arbejder p.t. på en bog om Dostojevskijs Forbrydelse og straf, planlagt til udgivelse i 200-året for forfatterens fødsel.

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.30-17.30: Udflugt til Sorø

Kl. 18.00-19.00: Middag

Kl. 19.30-21.30: Kathrine Maria Amann: Strindberg – helvedfærd og frelse

Strindberg skånede ingen i sin utrættelige sandhedssøgen. Allermindst sig selv. Han søgte forløsning gennem undergangen, ja, han formede ligefrem sit liv, så det tjente hans digtning. Foredraget tager udgangspunkt i Strindbergs selvbiografiske skrifter, for hans selvfremstilling er mere end bare sygelig selvudlevering. Det er en famlende sjælens dannelsesrejse. En åndelig nævekamp for åbent tæppe, som blotlægger det moderne menneskes vaklende identitet og religiøse søgen, og som foreslår en mulig metafysisk vej ud af det moderne morads.

Kathrine Maria Amann, cand.mag. i litteraturvidenskab, teater- og litteraturkritiker ved Kristeligt Dagblad. Hun har skrevet specialeafhandling om Strindbergs sørgespil.

 

Torsdag den 24. september 2020

Kl. 8.00-9.00: Morgenmad

Kl. 9.15-9.30: Morgensang ved forstander Mogens Hemmingsen

Kl. 10.00-12.00: Neal Ashley Conrad Thing: Proust og litteraturens terapeutiske potentiale

Foredraget indkredser og præciserer, på hvilke måder Prousts enorme roman På sporet af den tabte tid kan skærpe læsernes bevidsthed i forhold til det levede liv, det fremmede, de andre, politisk tomgang, magtudøvelse, falskhed, dobbelte dagsordener og diverse former for selvbedrag. Alt det, der åbner litteraturens rum og gør den plastisk og spændstig, så vi ikke blot oplever og mærker tiden, men som læsere tager del i hele rummet og tilstande på helt nye måder i overensstemmelse med, hvordan man følte og havde det i samtiden – og i det moderne liv, der fulgte.

Neal Ashley Conrad Thing, ph.d. i litteraturvidenskab, forfatter, foredragsholder og kulturentreprenør. Han er forfatter til adskillige artikler og bøger om Proust, senest den første danske encyklopædi om Proust og På sporet af den tabte tid.

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 15.00-17.00: Morten Dyssel: Pontoppidan og den højeste menneskelykke

Pontoppidans roman Lykke-Per rejser spørgsmålet om meningen med menneskelivet: Ligger lykken i selvhævdelsen eller snarere i selvets fornægtelse? Er enhver sin egen lykkes smed eller prisgivet en højere styrelse? Foredraget vil fokusere på romanens identitetsfilosofiske centraltema: det omdiskuterede spørgsmål om, hvorvidt præstesønnen og polyteknikeren Per til allersidst, i sin selvvalgte ensomhed, lærer den højeste menneskelykke at kende. Og der skal stilles skarpt på, hvad det vil sige ”at blive sig sit eget selv fuldt og klart bevidst”.

Kl. 18.00-19.00: Middag

Kl. 19.30-21.30: Charlotte Engberg: Blixens latter

Blixens fortællinger er fulde af latter. Nogle gange ligger latteren langt fremme i teksten, andre gange giver den sig til kende som en særlig ironi i tekstens dybere lag. Latteren rækker fra det fandenivoldske, det gakkede og det groteske over til det komiske og videre til den latter, guderne ler. Latteren har at gøre med at give tanken og fantasien luft under vingerne uden smålig skelen til, hvorvidt det, der fortælles, ’passer’ eller ej. Foredraget vil give eksempler på, hvordan Blixen genopliver en klassisk fortælletradition, samtidig med at hun lader den påvirke af nyere former for litteratur.

Charlotte Engberg, lic.phil., lektor i dansk litteratur på Roskilde Universitet. Hun er bl.a. forfatter til bøger og artikler om Karen Blixens forfatterskab, senest monografien Latter og lettere beruset. Om at læse Karen Blixen.

 

Fredag den 25. september 2020

Kl. 8.00-9.00: Morgenmad

Kl. 9.15-9.30: Morgensang ved forstander Mogens Hemmingsen

Kl. 10.00-12.00: Erik Skyum-Nielsen: Seks væsentlige islandske forfattere

Foredraget tager udgangspunkt i den kendsgerning, at der i de sidste snart 40 år er rullet en bølge af stor litteratur fra Island ud i verden. For at give en idé om typer og tendenser ordner foredraget seks væsentlige forfatterskaber i par og viser, hvordan de supplerer og modsiger hinanden. Det drejer sig om Gunnar Gunnarsson, Halldór Laxness, Einar Már Guðmundsson, Jón Kalman Stefánsson, Auður Ava Ólafsdóttir samt den yngste i flokken Gerður Kristný.

Erik Skyum-Nielsen, mag.art., lektor i dansk litteratur ved Københavns Universitet og litteraturkritiker ved Information. Han har oversat adskillige bøger fra islandsk og selv skrevet bøger om bl.a. islandsk litteratur, senest Islands litterære mirakel.

Kl. 12.00-13.30: Frokost og afrejse

 

Praktisk information

Priser

Ophold (værelse, forplejning, foredrag) betales forud.

Indbetaling:
Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199.
Eller via MobilePay 25888

Husk at skrive reservationsnummer + navn.

Indkvartering

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:

– Enkeltværelse           Kr. 5.080
– ½ dobbeltværelse    Kr. 4.410

Gammel afdeling med vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:

– Enkeltværelse           Kr.  4.410
– ½ dobbeltværelse    Kr.  3.750

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag, udflugter og måltider Kr. 3.340

Tilmeldingsgebyr

Kr. 500,- pr. deltager betales, når Liselund har bekræftet tilmeldingen.
Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Framelding
Ved framelding senest 3 uger før kursusstart refunderes kursusbetalingen.
Ved senere framelding refunderes kursusbetalingen ikke.

Tilmelding
Via nedenstående formular.

Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelse fra Liselund med reservations-nr., priser og betalingsfrister.

Vi anbefaler, at du læser vores Persondatapolitik.

NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt ved tilmelding og senest den 11. september 2020.

Afbestillingsforsikring

Liselund har indgået samarbejdsaftale med Europæiske Rejseforsikring.

Køb din afbestillingsforsikring via dette link

 

HENT FOLDER SOM PDF HER

HENT PLAKAT SOM PDF HER