Indlæser Begivenheder

« Alle

  • Dette arrangement er afholdt. Du kan se kommende arrangementer her, tilmelde dig vores nyhedsbrev eller følge med på Facebook

Sommerhøjskole 2018

13/08/2018 | 12:00 - 17/08/2018 | 13:00

Sommerhøjskole på Liselund Møde- og Kursussted

5 værelser ledig på gl. afdeling med bad og toilet på gangen.
Tilmelding efter “først til mølle”.
Det er stadig muligt at tilmelde sig som hjemmeboende eller til et eller flere foredrag. Tilmelding nederst på siden.

”Leve som var der en fremtid og et håb”

det er titlen på et digt og en digtsamling af Ivan Malinovski. Og det er samtidig overskriften på Sommerhøjskolen på Liselund ved Slagelse.

Liselund er et grundtvigsk mødested hvor der i mange år har været holdt højskolemøder med foredrag, musik, samtaler og sang. Her er hyggelige stuer, foredragssal, mødelokaler og værelser. Det hele er omgivet af en smuk park.

Vi er ikke lukket inde i os selv, vi kan stadig lytte og tale. Derfor holdes der højskoleuge på Liselund. I løbet af ugen er der foredrag om politik, arkitektur, narcissisme, ny teologi, bæredygtighed, håb, sorg, mangfoldighed, kristendom, andelstanken, Wagners helte og samtaler med Naja Marie Aidt og Suzanne Brøgger.

Vi kommer vidt omkring, det fælles er en spørgen til og nysgerrighed efter, hvilken fremtid vi kan tænkes at få og hvilken fremtid vi kan ønske.

 

Program:

Mandag den 13. august:

Kl. 14,30 Bertel Haarder

Fhv. minister Bertel Haarder, sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

Fhv. minister, MF, forfatter, debattør og meget andet, deriblandt formand for Liselunds bestyrelse.

 

”Ordets storhed og fald i dansk politik og åndsliv”

 

Kl. 19,30 Anders Holst Jensen

Anders Holst Jensen, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

”Arkitektur – tid, rum og kvalitet”

Anders Holst Jensen er arkitekt og stiftende partner og indehaver af arkitektfirmaet JJW. Han opfatter ikke arkitektur som kun æstetik, det er derimod i krydsfeltet mellem æstetik og etik, at arkitekturen har sin berettigelse. Tegnestuen JJW har fx tegnet Sydhavnsskolen, flere plejehjem, renoveret socialt boligbyggeri og meget andet. Se: www.jjw.dk

Debatten om tidens arkitektur – og ikke mindst om arkitektuddannelsen – afspejler den rådvildhed der hersker i og omkring faget. Er arkitektfaget som det udøves overhovedet længere relevant for såkaldte almindelige mennesker? Er arkitekturen ved at forsvinde fra kunstens verden for i stedet at blive en del af underholdnings- eller oplevelsesindustrien? Eller er arkitekternes mission stadig at frelse verden ligesom dengang de skabte velfærdsarkitekturen? Hvad er stor arkitektur?

 

Tirsdag den 14. August:

Kl. 09,30 Rikke Bøye

Rikke Bøye, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

”Hindringer for kærlighed – om narcissismens og kærlighedens natur”

Klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykoanalytisk terapi, ansat ved Aarhus Universitetshospital som leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse,

Rikke Bøye har arbejdet i mere end 20 år i voksenpsykiatrien og har specialiseret sig i psykoanalytisk forståelse og behandling af sværere personlighedsforstyrrelse. Hun er formand for Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) og studieleder for AIPs psykoanalytiske videreuddannelse for psykologer og læger.

Vi søger alle kærligheden. Kærlighed – i bred format – er det, der giver livet mening. Uden kærlighed er livet forarmet og tomt. Uden kærlighed mister vi vores psykiske velbefindende. Alligevel har mange svært ved at finde kærligheden. Hvorfor? Hvad er det, der stiller sig i vejen? Hvad er kærlighed egentligt og hvad vil det sige at elske – og hvilke psykologiske forhindringer for kærlighed kan man pege på? Foredraget vil forsøge at besvare nogle af disse spørgsmål gennem en psykoanalytisk forståelse af narcissismens og kærlighedens natur.

 

Kl. 14,30 Niels Grønkjær

Niels Grønkjær, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted. Foto Morten Juhl.
Foto: Morten Juhl.

”Livet heles når tilgivelse gives og modtages”

Niels Grønkjær er præst for Vartov og Københavns Valgmenighed. Han er dr.theol. og forfatter. Han har fx skrevet den omdiskuterede bog ”Den nye Gud” (2010) og udgav i 2017 fortsættelsen ”Det nye menneske”.

”Livsmeningen fuldbyrdes, når mennesker erfarer at få meningen givet, når nogen vedkender sig det og tager imod det, når det tilgives. Livet heles når tilgivelse gives og modtages. Fremmedgjort for sig selv kommer mennesket til forståelse af sig selv i kraft af noget andet end sig selv. Nogle andre. En anden. En gud. Livets mening viser sig.” (Det nye menneske, s. 373).

 

Kl. 19,30 Andreas de Neergaard

Andreas de Neergaard, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

”Hvad er bæredygtighed? – Mad til milliarder”

Andreas de Neergaard er professor og prodekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Forsket i bæredygtige fødevareproduktionssystemer, i Europa og især i udviklingslande. Fokuseret på bæredygtig ressourceudnyttelse (jord, vand, næringsstoffer), udvikling af smålandbrug og de senere år fokuseret på drivhusgasser og minimering af miljøbelastningen fra landbrug. Andreas har arbejdet tværfagligt med geografer, antropologer og økonomer.,

Frem mod år 2050 vil det globale befolkningstal stige med nogle milliarder, hvordan skal det lykkes at brødføde så mange mennesker i en verden, hvor næsten 1 milliard sulter og 3 milliarder lider af underenæring? Er der landbrugsjord nok, når tørke og ørkendannelse breder sig? Kan klimaet og miljøet holde til dn ekstra belastning en øget produktion fører med sig? Er økologi svaret?

 

Onsdag den 15. august:

Kl. 09,30 Kresten Lundsgaard-Leth

Kresten Lundsgaard-Leth, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

”Hvad er håb? – en indkredsning af håbet med særligt hensyn til Søren Kierkegaard”

Kresten Lundsgaard-Leth er ph.d. i filosofi fra Aarhus Universitet med en afhandling om Kierkegaard og arbejder i dag som adjunkt på uddannelsen i Anvendt filosofi på Aalborg Universitet.

De fleste af os har en rimelig idé om, hvad håb er for en størrelse, men har vi nu også forstået dette fænomen helt? Håb er nødvendigt og vi tænker at det er rettet mod fremtiden. Håbet kan overraskende nok også kan rette sig mod fortiden, at håb har med en ganske særlig slags mulighed at bestille og i øvrigt vise, hvad det alt sammen har med Kierkegaards famøse ”stadie-teori” at gøre.

 

Kl. 14,30 Naja Marie Aidt

Naja Marie Aidt, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

”Sorg kan man ikke helbredes for – en samtale”

Naja Marie Aidt har skrevet mange bøger. Hun har udgivet digte, noveller, en roman, drama og børnebøger. Hun har modtaget Nordisk Råds pris og hendes bøger er oversat til mange sprog. Naja Marie Aidt vil samtale med Jens Hestbech.

”Hele ideen om at sorg er et stykke arbejde, der skal udføres byder mig imod. Hele ideen om at sorg er et stykke arbejde, der skal udføres, så man kan blive rask, gør mig rasende. Jeg havde ikke kræfter til at arbejde. Jeg ønskede, at nogen skulle stryge min kind og berolige mig. Jeg ønskede omsorg, ikke arbejde. Jeg ønskede, at nogen skulle løfte sorgen fra mit bryst, bare et øjeblik.”

I marts 2015 døde forfatteren Naja Marie Aidts søn Carl i en ulykke, 25 år gammel. I 2017 udkom bogen om tabet: ”har døden taget noget fra dig så giv det tilbage – Carls bog”.

 

Kl. 19,30 Johannes Andersen

Johannes Andersen, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

”Om fremtidens samfund, lys og skygger”

Johannes Andersen er samfundsforsker og lektor emeritus, han er en meget benyttet ekspertkommentator. Johannes Andersen er ansat på Aalborg Universitet. Han har udgivet mange bøger om politik, men også om de moderne livsformer, herunder fx om måltidet.

Fremtiden vil åbne for en øget mangfoldighed – kulturelt, socialt og politisk. Her vil den individualiserede kamp for ’mit eget fælles bedste’ åbne for uenigheder og forskelligheder, der kan gnistre og funkle. Det gode ved denne udvikling er, at der bliver brug for masser af tekniske og instrumentelle kompetencer, og at de kan give individet usete muligheder for at forme sin egen tilværelse. Det knapt så gode er, at det sker i en mere og mere uoverskuelig sammenhæng, hvor flere og flere får vanskeligt ved at finde rundt.

 

Torsdag den 16. august:

Kl. 09,30 Svend Andersen

Svend Andersen, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

”Er kristendommens tid forbi? – om religionskritik og -forsvar”

Svend Andersen er professor dr.theol. og underviser i etik og religionsfilosofi på Aarhus Universitet. Han er en markant debattør og har udgivet mange bøger og artikler om fx etik og fosterdiagnostik, om Løgstrup og Luther, om reformationen og kirkens rolle. Svend Andersen har været medlem af Etisk Råd.

Ordet religiøs er i dag for mange forbundet med noget så negativt og næsten fanatisk, at det ikke er værd at beskæftige sig med. Religionernes tid anses for at være forbi, eller religion anses for at være noget for afmægtige og uoplyste mennesker. Sådan lyder det i hvert fald i visse kredse. Hvad kan kirke og teologi svare disse kritikere? I foredraget vil jeg hævde, at der kan gives lige så gode argumenter for religion og kristendom, som for ateisme og religionskritik. Den aggressive ateisme bygger på et forsimplet verdensbillede.

 

Kl. 13,30 – 17,30 Udflugt til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk

Andelslandsbyen Nyvang, udflugtsmål ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

Andelslandsbyen Nyvang er et historisk oplevelsescenter som har hjemme på Nyvang, en gammel proprietærgård på 44 ha, beliggende syd for Holbæk.

Stedet er et levende frilandsmuseum, hvor andelsperioden 1870-1950 kan opleves gennem udstillinger og aktiviteter, eksempelvis er der et andelsmejeri med dampmaskine og smørkærne, et statshusmandssted med dyr og smedje, et savværk, et skomagerværksted, en brugsforening, en kirke, en redningsstation og andre hverv fra den tid.

Centeret åbnede i 1992 og er siden blevet udbygget kraftigt. Den besøgende kan både se, høre, lugte og smage sig frem. Der foregår dagligt aktiviteter i langt de fleste af andelslandsbyens bygninger. Centerets formål er at formidle andelsbevægelsens centrale tidsepoke til interesserede. Der er mange frivillige. Vi får historien fortalt og ser bygninger og aktiviteter.

 

Kl. 19,30 Jakob Levinsen

Jakob Levinsen, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted. Foto Susanne Mertz
Foto: Susanne Mertz

”Richard Wagners musikverden – om opera, guder, heltinder og revolution”

Jakob Levinsen (f. 1960) er forfatter, kritiker og oversætter. Han har siden 1984 arbejdet som kulturskribent og redaktør ved Weekendavisen, Berlingske og Jyllands-Posten samt skrevet og oversat en lang række bøger, blandt andet i 2013 den roste ”Børn, skab nyt!” i anledning af 200-året for Wagners fødsel.

www.jlevinsen.wordpress.com

Foredraget ledsages af eksempler fra operafilm mm.

135 år efter sin død står Richard Wagner fortsat som Tysklands største, mest radikale og mest forkætrede komponist. Han revolutionerede musikteatret, skrev nogle af dets mest folkekære succeser og ørehængere og blev et af Adolf Hitlers helt store forbilleder. Hverken hans egen eller hans musiks historie er længere til at adskille fra hans lands. Men det er også en historie om kaos, rene tilfældigheder og triumfer, der lige så godt kunne være endt som det stik modsatte. Og ikke mindst om en kunstner og iværksætter med helt enestående mod til at turde satse alt.

 

Fredag den 17. august:

Kl. 09,30 Suzanne Brøgger

Suzanne Brøgger, foredragsholder ved Sommerhøjskole 2018 på Liselund Møde- og Kursussted

”Koraller og omeletter – en samtale om digtning og sandhed”

Suzanne Brøgger har i store dele af sit forfatterskab brugt sig selv og sit liv som materiale i mere eller mindre fiktive bøger. Hun skriver autofiktion før betegnelsen findes.

Suzanne Brøgger vil samtale med Jens Hestbech.

Hvordan ser Suzanne Brøgger sammenhængen mellem liv og fiktion? Er der grænser for hvor tæt man som forfatter kan gå på virkelighedens personer? På omslaget af romanbiografien ”Koral” (2017) står der: ”Jeg ødelægger mine bøger for at sige ja til livet om og om igen – og har genkomponeret min livsføljeton i et nyt lys”.

Her i 2018 udkom ”Norsk omelet”, på norsk hedder den ”Omelette norvegiénne” og er ifølge forlaget: ”en samling epistler og notater om – Norge! Gennem rejser i landet og samtaler med kunstnere og samfundsdebattører borer hun efter de kulturbærende lag i et forsøg på at finde landets særpræg. I kraft af alderens frihed kan hun flanere, gøre sine iagttagelser og fremsætte sine stærkt personlige meninger, men udsynet rækker videre: Bogen handler (selvfølgelig!) også om de forhold og fænomener, der præger vores tid og verden generelt. I en anmeldelse står der at bogen er ”varm, morsom og fuld af one-liners”.

I bogen er der interviews med flere forfattere, fx Thomas Espedal

 

Mødeledelse:  Bestyrelsesmedlem, lektor Jens Hestbech og forstander Mogens Hemmingsen.

Forfatterarrangementerne gennemføres med støtte fra Forfattercentrum.

Priser:

Ophold (værelse, forplejning, foredrag, udflugt) betales forud eller ved ankomst.

Betaling:

  • Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199.
  • Mobile Pay 25888 (Husk at skrive navn samt sommerhøjskole)

Indkvartering

Ny afdeling med bad og toilet:

–      Enkeltværelse                                                                  4.375 kr.

–      ½ dobbeltværelse                                                           3.725 kr.

 

Gl. afdeling m. vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:

–      Enkeltværelse                                                                  3.725 kr.

–      ½ dobbeltværelse                                                           3.165 kr.

 

Hjemmeboende (inkl. foredrag, udflugt og måltider)                 2.650 kr.

 

Tilmeldingsgebyr:

300 kr. pr. deltager betales, når Liselund har bekræftet tilmeldingen. Tilmeldingsgebyret er ikke en del af selve kursusprisen.

Tilmelding:

·         Send mail til: info@liselund.dk med navn(e), adresse(r) og værelsesønske(r)

·         Brug hjemmeside: www.liselund.dk – Det sker på Liselund – tilmeldingsformular udfyldes

·         Send alm. brev (se adressen nederst på siden)

 

Deltagelse i enkelte foredrag, koncert, og måltider:

·         Deltagelse i et enkelt foredrag m. kaffe/the:                               100 kr.

·         Deltagelse i foredrag en hel dag m. kaffe/the:                            200 kr.

·         Deltagelse i alle foredrag hele ugen m. kaffe/the:                      700 kr.

·         Udflugt                                                                                                 150 kr.

·         Frokost                                                                                                 135 kr.

·         Middag                                                                                                 180 kr.

NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt i god tid forud!