Indlæser Begivenheder

« Alle

  • Dette arrangement er afholdt. Du kan se kommende arrangementer her, tilmelde dig vores nyhedsbrev eller følge med på Facebook

Ved Kyndelmisse på Liselund den 5.- 9. februar 2018

5. februar | 13:00 - 9. februar | 13:00

Eksistens og Etik

Tilværelsesforståelse – humanitet – Hvad i alverden er verden?

For anden gang indbyder Liselund i Slagelse til kurset ved Kyndelmisse.
Kurset afholdes den 5.-9. februar 2018 og har temaet ”Eksistens og Etik”.

Siden Liselunds grundlæggelse har det været hensigten at udbyde kurser, der kaster lys over tilværelsen som sådan og ikke mindst de dermed forbundne spørgsmål og dilemmaer. Netop nu forekommer det endnu mere påkrævet, fordi moderne computerteknologi mangedobler den hastighed, hvormed nye muligheder dukker op. I løbet af de sidste 50-70 år er samfundet totalt ændret fra et arbejdskrævende landbrugssamfund til et videnssamfund, som bestandigt ændrer vore livsbetingelser. Det giver sig udslag på stort set alle områder: Sundhedsområdet, uddannelsesområdet, virksomheders organisation, nyhedsformidling, litteratur, kunst, filosofi – og ikke mindst alle former for forskning.

Program for Kyndelmisse på Liselund 2018 som PDF-fil kan downloades her

Plakat med kort programoversigt for Kyndelmisse på Liselund 2018 som PDF-fil kan downloades her

Brochure for Kyndelmisse på Liselund 2018 som PDF-fil kan downloades her

Program:

Mandag den 5. februar

Kl. 13.00-14.30 Ankomst og indkvartering

Kl. 15.00 David Bugge ”Hinandens verden” – en rejse gennem K.E. Løgstrups Den etiske fordring.
Vi er hinandens verden, siger Løgstrup. Vi har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vores hånd. Men magten kan bruges vidt forskelligt: til omsorg eller til ødelæggelse. Nogen tredje mulighed gives ikke. Denne sårbare udleverethed – i glæden og i lidelsen, i kærligheden og i talens tillidsfulde åbenhed – er et gennemgående tema i Løgstrups bog Den etiske fordring.
Foredraget giver i en let tilgængelig form en præsentation af grundtankerne i dette hovedværk i nyere dansk teologi og filosofi og viser, hvordan digtningen spiller en helt grundlæggende rolle heri.

David Bugge foredragsholder ved Liselunds Kyndelmissekursus i 2017

Præsentation af foredragsholder David Bugge:
David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom. Har om Løgstrup bl.a. skrevet bøgerne Løgstrup og litteraturen (2009), Hinandens verden (2011) og Løgstrup & skolen (2014).

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.30 Sangaften ved forstander Mogens Hemmingsen

Tirsdag den 6. februar

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 9.30 Morgensang ved Karen Thorgaard

Kl. 9.45 Silke Bock “Det er ikke (kun) falske nyheder, der er problemet. Det er nyheder”.
Er vi trådt ind i en tidsalder, hvor vi står på toppen af det største informationsbjerg og samtidig befinder os på bunden af den dybeste opmærksomhedskrise?
Hvor tidens nyhedsstøj er ved at møblere grundlæggende om på vores offentlige samtale? Zetlands journalistiske chef Silke Bock viser rundt i et mediebillede, der er præget af et accelererende tempo – og hvor misinformation og falske nyheder samtidig påvirker den politiske virkelighed mere end nogensinde. Spørgsmålet er, om de klassiske nyhedsmedier er kuren eller en del af diagnosen på problemet?

Præsentation af foredragsholder Silke Bock:
Silke Bock har tilbragt det meste af sit arbejdsliv som redaktør, både på tv, radio og på Nyhedsavisen, hvor hun havde ansvar for avisens kultur- og featurestof. Hun er uddannet fra Syddansk Universitet, hvor hun modtog Den Fynske Bladfonds Pris. Silke har været et af Erhverslivets 100 nye talenter i Berlingskes Nyhedsmagasin.
Disclaimer: Silke støtter månedligt Læger uden Grænser og Amnesty International og er medejer af Zetland.

Kl. 12.00 Frokost
Kl. 14.30 Brian Patrick McGuire ”Den kristne middelalder og os: Eksistens og etik”.
I 1100-tallets Vesteuropa udvikledes hvad der senere kom til at hedde den skolastiske metode. Det drejer sig om spørgsmål og svar til en bibeltekst, og denne fremgangsmåde blev en udfordring til den græske “kend dig selv”. Teologer kom til at mene, at det enkelte menneskes handlinger skal vurderes i forhold til intention og hensigt.

Præsentation af foredragsholder Brian Patrick McGuire:
Brian Patrick McGuire er født på Hawaii 1946. Doktorgrad fra Oxford Universitet, indvandrer til Danmark 1971, har undervist i middelalderens historie på Københavns og Roskilde Universiteter. Siden 2012 professor emeritus. Adskillige bøger på engelsk og dansk om middelalderens kirke og kultur.

Kl. 15.30 Kaffepause

Kl. 16.00 Brian Patrick McGuire – fortsat

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.30 Doris Ottesen ”Fadervor eller den lille tabel”
Kristendommens betydning for H.C. Andersen som person og forfatter.

Præsentation af foredragsholder Doris OttesenDoris Ottesen er fortæller, forfatter, tidligere sognepræst og højskolelærer. I en lang årrække anmelder af både teologi som litteratur i Kristeligt Dagblad. Doris Ottesen har gennem mange år dyrket genfortælling af store – især nordiske – forfatterskaber som fx Selma Lagerlöf, Göran Tunström, Kerstin Ekman, Sigrid Undset, Herbjørg Wassmo og Tage Skou-Hansen samt sidst – men ikke mindst – H. C. Andersen. Doris Ottesen har skrevet  om teologiske og litterære emner, herunder ”Bordesholmeralteret i Slesvig Domkirke”.

Onsdag den 7. februar
Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 9.30 Morgensang ved Doris Ottesen

Kl. 9.45 Jens Smærup Sørensen ”Hjertet slår og slår”. Om en far og en søn – en gensidig kærlighed hinsides godt og ondt.
Om de kriser i forholdet hvor barnet først vil opleve sig som uskyldigt og dernæst, som led i at blive voksen, må pådrage/påtage sig skyld. For endelig som modnet gennem selvindsigt og indlevelse i den anden at kunne undskylde.

Præsentation af foredragsholder Jens Smærup Sørensen:Jens Smærup Sørensen er født 1946. Debuterede som forfatter i 1971 og har siden skrevet en række bøger inden for alle genrer, men hovedsagelig romaner og noveller, herunder i 2007: ”Mærkedage” som fik Boghandlernes Gyldne Laurbær, DR Romanpris, Weekendavisens litteraturpris og desuden blev indstillet til Nordisk Råds litteraturpris.

Kl. 14.30 Mickey Gjerris ”Håb i en håbløs tid – skildpaddetanker om fremtiden” Klima, etik og håb.
Ingen tvivler på, at vi har brug for naturen til vores fysiske overlevelse. Mad, vand og luft skal alle have.
Men ser vi kun naturen som en ressource, der kan opfylde vores fysiske behov, går vi glip af meget.
For naturen kan også ses som et fællesskab vi er bundet til gennem millioner af års evolutionær udvikling.
Et fællesskab, der giver vores sind og sjæl oplevelser, udfordringer og et hjem.
Foredraget vil diskutere forskellige natursyn og søge at vise, hvad der kan ske, hvis vi begynder at forstå mennesket som en del af et større fællesskab i stedet for verdens selvkronede konge.

Præsentation af foredragsholder Mickey Gjerris:
Mickey Gjerris er uddannet teolog, lektor i bioetik ved Københavns Universitet og har i snart 20 år forsket i de etiske aspekter af forholdet mellem natur, menneske og teknologi. Han har udgivet artikler og bøger om etiske emner, senest ”JAGT” (2016) og ”Skildpaddetanker fra en foruroliget verden” (2017). Flittigt brugt ekspert, debattør og foredragsholder omkring emner som klimaforandringer, dyreetik, fødevareetik og medicinsk etik.
Fra 2011-2016 var Mickey medlem af Det Etiske Råd.

Kl. 15.30 Kaffepause

Kl. 16.00 Mickey Gjerris – fortsat

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.30 Filmaften

Torsdag den 8. februar

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 9.30 Morgensang ved Karen Thorgaard

Kl. 9.45 Klavs Birkholm ”Drømmen om det perfekte menneske” Er vi på vej til at miste jordforbindelsen?
Teknisk er det i dag muligt at give mennesker en bedre hørelse end den, vi fødes med. Vi kan også udstyres med evnen til at se i mørke. Eller vores løbemuskler kan gøres endnu hurtigere. En hærskare af forskere arbejder på at forbinde menneskets hjerne med computerkraften. Teknologierne udvikles hastigt, man taler om det ’optimerede’ menneske. Samtidig bliver robotterne mere og mere ”humane” og skal nu snart sættes ind i ældreplejen, hvor vi mangler arbejdskraft. Er vi på vej til at miste jordforbindelsen?

Præsentation af foredragsholder Klavs Birkholm:
Klavs Birkholm er direktør for tænketanken TeknoEtik, lektor på Aalborg Universitet og var 2003-11 medlem af Det Etiske Råd. Hans seneste bog er Efter Mennesket (Forlaget Samfundslitteratur).

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 14.30 Rasmus Willig ”Afvæbnet kritik”
Om flexismens små doser af arsenik. Kravet om robusthed og medgørlighed.

Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Afvæbnet kritik”, der er et resultat af 7-8 år arbejde med at indsamle svar på kritik. Svarene er hentet fra lærere, sygeplejersker, politibetjente, socialrådgivere og pædagoger når de er gået til deres ledelse med kritik, eller når ledelsen er gået til deres ledelse med kritik. Bogen analyserer de bagvedliggende strukturelle årsager til svarene, og analysen er skræmmende, enkel og desværre overbevisende. Svarene producerer markant dårligt psykisk arbejdsmiljø og er med til at anskueliggøre en historisk udvikling. Fra en kritiske attitude over en positiv til en robust og fleksibel attitude. Eller som en medvirkende sagde under bogens tilblivelse: ”Før havde vi medbestemmelse, så kom vi på medhør og nu skal vi bare være medgørlige”.

Præsentation af foredragsholder Rasmus Willig:
Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Tidligere formand for Dansk Sociologforening. Er en af arkitekterne bag Politikens kritiker- og debattørskole. Skriver i dag fast for Kristeligt Dagblad og Dagbladet Information.
Har skrevet (2007) Til forsvar for kritikken, (2009) Umyndiggørelse og: (2013) Kritikkens U-vending. Seneste bog (2016) Afvæbnet kritik. Alle på Hans Reitzels Forlag.

Kl. 15.30 Kaffepause

Kl. 16.00 Rasmus Willig – fortsat

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.30 Mathias Hammer ”Musikalsk aften”
”Musikkens kraft – koncert og fortælling om effekten ved musik.”
Pianisten Mathias Hammer spiller koncert og fortæller om musikkens betydning for ham og alle andre.”

Præsentation af Mathias Hammer:
Mathias Hammer er radio- og TV-vært i DR hvor han præsenterer den klassiske musik. Han er blandt andet programvært og musikformidler på DR P2.
Mathias Hammer er desuden uddannet klassisk pianist.

Fredag den 9. februar

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 9.30 Morgensang ved Doris Ottesen

Kl. 9.45 Ole Hartling ”Kan vi mere end vi kan magte? Bør vi alt det, vi kan?”
“Teknik er at gøre tingene rigtigt – etik er at gøre de rigtige ting.”
Jo mere teknologi og videnskab kan, des mere må vi overveje, hvad vi bør.
Etik kaldes også ”bør-lære”. Teknik er at gøre tingene rigtigt, mens etik er at gøre de rigtige ting. Den forskel betyder, at teknik og etik i udgangspunktet må belyses på fundamentalt forskellig måde.

Med nye teknologier har mennesket fået uanede muligheder for at gribe ind i sin egen udvikling. Nogle mener, at her er vi for tæt på skaberværket, andre at det naturgivne allerede er krænket så mange gange og så grundigt, at ændringer af arvematerialet, kloning, transplantation osv. blot er en ”naturlig” udvikling af menneskets muligheder for at have magt over liv.”

Præsentation af foredragsholder Ole Hartling:
Ole Hartling er pensioneret overlæge, tidligere formand for Etisk Råd, flittig debattør om emner som aktiv dødshjælp, organdonation m.v.

Kl. 12.00-13.00 Frokost og afrejse

Praktiske oplysninger:

Priser:
Ophold (værelse, forplejning, foredrag) betales forud eller ved ankomst.

Indbetaling:
Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199.
MobilePay 58888
– Husk ved betaling, at skrive navn, samt hvad du betaler for

Indkvartering:
Ny afdeling med bad og toilet:
– Enkeltværelse kr. 4.300,-
– ½ dobbeltværelse kr. 3.700,-

Gammel afdeling med vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:
– Enkeltværelse kr. 3.700,-
– ½ dobbeltværelse kr. 3.100,-

Hjemmeboende
Inklusive alle foredrag, udflugter og måltider kr. 2.600,-

Tilmeldingsgebyr:
Kr. 300,- pr. deltager betales, når Liselund har bekræftet tilmeldingen.
Tilmeldingsgebyret er ikke en del af opholdsbetalingen.

Tilmelding:
– Send mail til: info@liselund.dk med navn(e), adresse(r), telefonnummer og værelsesønske(r)
– Brug hjemmeside: Udfyld tilmeldingsformularen på denne side.
– Send alm. brev

Deltagelse i enkeltforedrag og måltider:
– Deltagelse i et enkelt foredrag med kaffe/the: kr. 100,-
– Deltagelse i tre foredrag en hel dag med kaffe/the: kr. 200,-
– Deltagelse i alle foredrag hele ugen med kaffe/the (ingen måltider): kr. 700,-
– Frokost kr. 135,-
– Middag kr. 180,-

Andre praktiske informationer:

  • Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt i god tid forud og senest 14 dage før!
  •  Der er sengetøj, håndklæder og håndsæbe på værelserne.
  • Bus 903 kører fra Slagelse station. Stå af ved plejecentret Antvorskov (Antvorskov Allé), hvorfra der er en kort gåtur til Liselund.
    Ankommer du i egen bil, er der fine parkeringsforhold på Liselund.
  • Liselund er nabo til Slagelse svømmehal, der er derfor gode muligheder ifald man har lyst til en morgensvømmetur.

Detaljer

Start:
5. februar | 13:00
Slut:
9. februar | 13:00
Begivenhed Kategorier:
,
Begivenhed Tags:
, ,

Sted

Liselund
Slotsalleen 44
Slagelse, 4200 Danmark
Telefon:
58523120
Hjemmeside:
www.liselund.dk