Indlæser Begivenheder

« Alle

  • Dette arrangement er afholdt. Du kan se kommende arrangementer her, tilmelde dig vores nyhedsbrev eller følge med på Facebook

Vinterhøjskole 2019 – 7.-11. januar 2019!

7. januar | 12:00 - 11. januar | 12:00

Liselund Møde- og Kursussted med sne på taget

Det skønne, det gode og det sande hang engang sammen. Næppe som noget man faktisk kunne finde og realisere, men som noget man som dannet borger burde stræbe efter.
Hvad er et sandt liv? Hvad er en god handling?  Er større velstand et mål i sig selv? Hvad gør noget skønt og smukt?  Kan jeg overhovedet stole på medierne, eller bilder de mig noget ind?  Hvorfor drømmer vi om kærlighed?
Det er denne byge af spørgsmål, vi kredser om på Liselund på Vinterhøjskolen fra den 7. til den 11. januar 2019.

Program:

7. jan. kl. 14.30

Mette Bock

Mette Bock. Vinterhøjskole 2019. Liselund- Møde og Kursussted

Mette Bock er uddannet cand.scient.pol. og mag.art. i filosofi, hun har haft mange lederstillinger fx i DR og er nu kultur- og kirkeminister.

”Kultur og kristendom, ’Jo fastere grund vi selv har under fødderne, jo mere frihed kan vi unde andre’, skrev Thomas Bredsdorff, Roskilde højskoles grundlægger, i 1916.” 

 Det gælder stadig. Det er derfor, at Kultur og kristendom er vigtigere end nogensinde. Også i politik. Kulturens og kristendommens mål er beslægtet, de viser begge, at vi ikke kun er enkeltstående individer, men deres mål er også forskelligt, samme Thomas Bredsdorff sagde engang på Liselund, at vi: “aldrig (må) glemme, at Guds Rige ikke er sociale Foranstaltninger, men Evighedslivet i vort Hjerte, hvordan saa end Samfundsforholdene maatte arte sig”.  

7. jan. kl. 19.30

Ida Willig

Fotograf: Stine

Ida Willig er professor på RUC, hun forsker blandt andet i nyhedsmedier, journalistik og demokrati, og har skrevet flere artikler og bøger, eksempelvis “Den fælles dagsorden – og alle de andre”.

”De sande nyheder, nyhedernes sandhed – og hvorfor det stadig er værd at stræbe efter.”

Er politik blevet en kamp om at erobre mediernes overskrifter, og er den offentlige debat blevet en kamp om at råbe højest? Nyhedernes sandhedsværdi har altid været til debat, fra den tidlige partipresse over efterkrigstidens massemedier til nytidens fragmenterede mediebillede. Dette oplæg diskuterer meningssiloer, fake news og andre tendenser, og argumenterer for, hvorfor vi stadig skal tro på det gode og sande i nyheder.

8. jan. kl. 9.30

Troels Engberg-Pedersen 

Troels Engberg-Pedersen, f. 1948, dansk klassisk filolog, professor i NT ved Københavns Universitets teologiske fakultet, dr.phil. et theol. Han har især forsket i antikkens etik (Aristoteles, stoikerne), den tidligste kristendoms hellenistiske kontekst og den historiske Jesus og Paulus. Han har et stort forfatterskab bag sig og har bl.a. udgivet eller redigeret Aristotle’s Theory of Moral Insight (1983), The Stoic Theory of Oikeiosis: Moral Development and Social Interaction in Early Stoic Philosophy (1990), Antikkens etiske tradition: Fra Sokrates til Marcus Aurelius (1996, 2. udg. 2017), Den historiske Jesus og hans betydning (udg. 1998), Paul and the Stoics (2000), Tekst og tydning (2 bd., udg. 2000), Den nye Paulus og hans betydning (udg. 2003), Cosmology and Self in the Apostle Paul (2010), John and Philosophy: A New Reading of the Fourth Gospel (2017), From Stoicism to Platonism: The Development of Philosophy 100 NBCE-100 CE (udg. 2017), Johannesevangeliets klarhed: En læsning for præster og andre interesserede (2017) og sammen med Geert Hallbäck Det første evangelium: En samtalebog om Markusevangeliet (udg. 2014).

”Er det gode, det skønne og det sande stadig værd at stræbe efter?” 

Med eksempler fra Platon, Aristoteles og stoikerne og med perspektivering til Paulus og evangelierne drøftes, hvad diskussionen om det gode, det skønne og det sande drejede sig om. Centralt står den antikke påstand om en sammenhæng mellem det gode og det sande. Heraf følger et spørgsmål til os selv: Er vi dybest set alle med i et universelt fællesskab af mennesker, eller har vi hver især dybest set vores helt egne identiteter?

8. jan. kl. 14.30

Jesper Sørensen

Jesper Sørensen. Vinterhøjskole 2019. Liselund Møde- og Kursussted

Jesper Sørensen er lektor i religionsvidenskab på Århus Universitet. Han har været tilknyttet Mind.Lab, et tværdisciplinært forskningsprojekt, der udforsker forholdet mellem kultur, kognition og hjerne. Han har fx skrevet om magi i serien Tænkepauser og sammen med Olav Hammer om ”Religion i psyke og samfund”.

”Hvis Gud bor i hjernen – hvordan er han så kommet derind? Om religion, psyke og biologi.”

I det meste af det 20.århundrede afstod religionsvidenskaben fra generelle forklaringer på religion. I stedet koncentrerede man sig om at beskrive de enkelte religioner, og de fænomener (fx myter og ritualer) der er fælles. Religion blev primært behandlet som et kulturelt fænomen.
I den nyeste forskning spørger man dybere, fx hvorfor mennesker overhovedet har myter og udfører ritualer? For at svare på det spørgsmål hentes der viden i kognitions- og evolutionsforskning. Foredraget er en introduktion til dette felt.

8. jan. kl. 19.30

Katrine Frøkjær Baunvig

Katrine Frøkjær Baunvig. Vinterhøjskole 2019. Liselund Møde- og Kursussted.

Katrine Frøkjær Baunvig har de sidste to år har været lektor på Religionsstudier ved Syddansk Universitet og tiltræder 1/12 2018 som leder af Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet. Har skrevet ph.d. afhandling og artikler om fx Grundtvig og om gudstjenesten. Hun er forfatter til Tænkepausen om Romantik (2014) og til Den eneste ene (2018).
Hun er mor til tre, katteejer, fjerdegenerationsfraskilt og kæreste med sin eneste ene, som er højere og mørkere, end hun turde drømme om. Katrine er selverklæret håbefuld romantiker.

”Løgn, bedrag og kærlighed eller historien om hvordan vi lærte at drømme om den store kærlighed.”

Hvorfra kommer drømmen om den eneste ene? Hvordan passer den sammen med skilsmissetal, utroskab og begær og meningen med livet? Har vi krav på den store kærlighed eller kan vi nøjes med mindre? Er drømmen om “til døden os skiller” dybest set løgn? 

 9. januar kl. 9.30

Peter Tudvad

Peter Tudvad. Vinterhøjskole 2019. Liselund Møde- og Kursussted.
Fotograf: Rasmus Juul Jensen

Peter Tudvad er filosof, debattør og forfatter. Han har bl. a. skrevet Kierkegaards København (2004), Kierkegaards Jyllandsrejse (2006). Forbandelsen (2013) – en roman om Kierkegaard, I krig og kristendom – en biografi om den tyske teolog og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer (2014), Manteuffel. Fragmenter af en udødeligs levned (2016) – roman om en vampyr, og for nylig Jan Hus. Kirke, korstog og kætteri (2018).

”Hvad betyder det at sige og leve sandheden? Om Dietrich Bonhoeffers tænkning og liv – og om Søren Kierkegaards opfattelse af spørgsmålet.”

Under fængselsopholdet 1943-45 skærpes Bonhoeffers tænkning, krigens teologiske, etiske og eksistentielle spørgsmål bliver nærværende på en ny og radikal måde. En sammenligning med Kierkegaards “Subjektiviteten er Sandheden” og hans overvejelse om Abrahams ofring af Isak i Frygt og Bæven er både central og spændende.

9. jan. kl. 14.30

Lars Ebbensgaard

Lars Ebbensgaard har været rektor for Lemvig Gymnasium i 35 år og i mange år været medlem at bestyrelserne for Vestjyllands Højskole, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Fondsbestyrelsen for Bovbjerg Fyr, Fiskeriskolen, Grundtvigsk Forum med tilknytning til skolepolitisk udvalg og Samtaleforum bestående af medlemmer fra Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkeligt Centrum og Kirkefondet.
Lars Ebbensgaard er cand.scient. med fagene matematik, fysik, astronomi og videnskabshistorie og har i den forbindelse studeret og interesseret sig for sammenhængen mellem tro og viden og gennemført seminarer om Natursyn og gudstanke.

”Naturvidenskab og kristendom, forklaring og forklarelse, hvad er det naturvidenskab kan og hvad ikke?”

En ensidig forklaring med naturvidenskaben giver indeklemthed uden ånd og ånde. Den indeklemthed (immanent klaustrofobi) skal vi åbne op for med ånd. Her kan kristendommen komme ind uden konflikt med naturvidenskaben som en fuldendelse af vores verdensbillede. Et godt udgangspunkt er denne passus hos Grundtvig:

Min sjæl, du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger,

 9. jan. kl. 19.30

Lilian Munk Rösing

Lilian Munk Rösing er litteraturlektor ved Københavns Universitet og litteraturkritiker ved dagbladet Politiken. Hun har skrevet mange artikler og fire bøger om litteratur, film, eksistens og etik. Kommer fra ordenes verden, men har de seneste år været optaget af at løfte blikket og “lære at se”.

”Anna og Lilian eller det personlige og det faglige? Er det modsætninger eller tværtimod?”

Lilian Munk Rösing har i efteråret 2018 udgivet en usædvanlig bog om maleren Anna Ancher: Anna Anchers rum. På Litteratursiden.dk omtales den sådan her:
“Vidunderlig, meget personlig og anderledes bog om skagensmaleren Anna Ancher og hendes store betydning for den ikoniske malergruppe. Dette er ikke en bog, man lige skimmer igennem, her er tale om en meget dyb og sanselig beskrivelse af Anna Anchers kunst og liv, hendes farver og især lyset, som hun giver et helt specielt skær med sine fede penselstrøg. Anna Ancher var en kvinde, der, usædvanligt for sin tid, slog igennem og blev en anerkendt maler”.

10. jan kl. 9.30

Lars Hedebo Olsen

Lars Hedebo Olsen. Vinterhøjskole 2019. Liselund Møde- og Kursussted.

Lars Hedebo Olsen er journalist og cand.mag. i historie og litteraturvidenskab. Siden 2007 ansat på dagbladet Politiken, hvor han skriver om design, kunsthåndværk og kulturhistorie. Forfatter til Danske designere Børge Mogensen (2005), Danske designere – Kay Bojesen (2007), Kay Bojesen – linjen skal smile (2014), Bjørn Wiinblad en livskunstner (2016). Har desuden bidraget til en række antologier og bøger om dansk design og møbelkunst. Medlem af Designrådet. Er i 2018 aktuel med Tivoli – En have i byen.

”Skønhed i hverdagen. Hvad er godt og skønt design? Hvorfor det er vigtigt at være omgivet af og bruge smukke ting?”

At designe er et udtryk for den proces, hvorved man formgiver noget. I denne proces overvejer man resultatets æstetiske og funktionelle egenskaber. Kan de forenes? Hvad sker der, hvis det æstetiske tager overhånd og omvendt. Hvad er designs forhold til tidsånd og mode? Er design blot et spørgsmål om individuel smag? Foredraget vil med eksempler komme med bud på smukt og godt design.

10. jan.

Sorø Kunstmuseum

GULD OG GRØNNE SKOVE: MESTERVÆRKER FRA ORDRUPGAARD

Oplev kendte malerier af blandt andre Vilhelm Hammershøi, C. W. Eckersberg, L. A. Ring, Theodor Phillipsen og Peter Hansen. Vi stiller på spørgsmålet: Hvorfor er disse malerier mesterværker? Og regner med at få svar.

“Guld og grønne skove” er et led i en hel række udstillingsturnéer i både Danmark og udlandet i året for Ordrupgaards 100 års-fødselsdag og midlertidige lukning grundet nybyggeri.

10. jan. kl. 19.30

Nikolaj Koppel

Nikolaj Koppel. Vinterhøjskole 2019. Liselund Møde- og Kursussted.
Fotograf: Ricky Molloy

Nikolaj Koppel har blandt andet indspillet Brahms klaverkoncert med DR-symfoniorkestret og lavet remixes med Emil Stabil. Han har udgivet musik i hele verden, fået topanmeldelser i BBC – og han har prøvet at gå i stå foran publikum midt i en Beethoven sonate. Musikken har Nikolaj Koppel fået ind med modermælken. Han havde sin første klavertime som 3-årig og har siden bevæget sig i alle afkroge af musik- og underholdningsindustrien: som klaverstjerne, som musikchef, som kanalchef og både foran og bagved Tv-skærmen som formidler af musik i mange genrer.

”Der findes kun to slags musik!” 

Citatet ovenfor stammer fra Duke Ellington. Og lige så befriende enkeltudsagnet er, lige så forudsigeligt er det efterfølgende slagsmål: for hvem bestemmer, hvad der er god og dårlig musik? Det er der selvfølgelig ingen der gør. Men man kan godt blive klogere på, hvad det er, man skal lytte efter.
Tag Nikolaj Koppel i hånden til en lystvandring hen over musikkens begreber, dogmer og genrer. Undervejs opdager vi ligheder og forskelle på tværs af genrer fra klassisk til hip hop – og alt det ind imellem. 

 11. jan. kl. 9.30

Dy Plambeck

Dy Plambeck. Vinterhøjskole 2019. Liselund Møde- og Kursussted.
Fotograf: Isak Hoffmeyer

Dy Plambeck er uddannet fra Forfatterskolen i 2004. Hun debuterede i 2005 med digtsamlingen Buresø-fortællinger. Siden er romanerne Texas’ rose (2008), Gudfar (2011) og Mikael (2014) udkommet. Dy Plambeck har også skrevet børnebøgerne Drømmehøjen (2008) og Os fra Blomsterkvarteret 1-12 (2011/2013/2014/2015).
Dy Plambeck er af anmeldere blevet kaldet en af sin generations mest talentfulde og originale forfattere. Hun er desuden kendt for sit samfundsengagement som debattør og skribent for bl.a. Weekendavisen og DR. Dy Plambeck har modtaget flere priser for sit forfatterskab bl.a. Klaus Rifbjergs debutantpris (2006), Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium (2006), Jytte Borberg-prisen (2011) og Jeanne & Henri Nathansens Mindelegat (2012).

”Kampen for det gode, i krig og hverdag. Om romanen Mikael.”

Citat fra Mikael:
”Krigen var tålmodig. Den var ligeglad med, om der var mange, der elskede én eller ej. Krigen havde kun ét mål: at fortsætte. Bare fortsætte.”
Den unge journalist Becky rejser til Afghanistan for at skrive om hverdagen ved fronten og bliver venner med soldaterne Mikael og Jan. I landskabet omkring dem er sand og savn, lys og mørke, ildkampe og improviserede sprængladninger. Et kærlighedsforhold udvikler sig mellem Becky og Mikael og fører dem fra Afghanistan til Sardinien og København. Men krigen raser og får konsekvenser for dem alle.
Mikael er en roman om krig og kærlighed. Den er et blik ind i den menneskelige bevidsthed og en rejse gennem naturens og sindets landskaber. Den handler om ensomhed og længsel, om krigens gru og kærlighedens kraft. Bogen udkom i 2014.

Praktiske oplysninger:

Priser:
Ophold (værelse, forplejning, foredrag) betales forud.

Indbetaling:
Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199.
Eller via MobilePay 25888
Husk at skrive navn + Vinterhøjskole

Indkvartering
Ny afdeling med bad og toilet på værelset:

– Enkeltværelse                                                                                         Kr.                       4.980,-

– ½ dobbeltværelse                                                                                  Kr.                       4.280,-

Gammel afdeling med vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:

– Enkeltværelse                                                                                         Kr.                       4.280,-

– ½ dobbeltværelse                                                                                  Kr.                       3.680,-

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag, udflugter og måltider    Kr.                       3.240,-

Tilmeldingsgebyr:
Kr. 300,- pr. deltager betales af alle, når Liselund har bekræftet tilmeldingen.
Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i kursusbetalingen. 

Tilmelding:

– Send mail til: booking@liselund.dk med navn(e), adresse(r) telefonnummer
og værelsesønske(r)

– Brug hjemmeside: Liselund.dk – Liselundmøder – tilmeldingsformular udfyldes

– Send alm. brev (se adressen nederst på siden).

Deltagelse i enkeltforedrag og måltider:

– Deltagelse i et enkelt foredrag med kaffe/the:                               Kr.                       110,-

– Deltagelse i foredrag en hel dag inkl. kaffe/the:                            Kr.                       225,-

– Deltagelse i alle foredrag hele ugen inkl. kaffe/the:                      Kr.                       750.-

– Udflugt                                                                                                    Kr.                       150,-

– Frokost:                                                                                                  Kr.                       140,-

– Middag:                                                                                                  Kr.                       185,-

 

NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt ved tilmelding og senest den 2. januar 2018!

Detaljer

Start:
7. januar | 12:00
Slut:
11. januar | 12:00
Begivenhed Kategorier:
,
Begivenhed Tags:
, ,