Indlæser Begivenheder

« Alle

  • Dette arrangement er afholdt. Du kan se kommende arrangementer her, tilmelde dig vores nyhedsbrev eller følge med på Facebook

Vintermøde den 8.-13. januar 2018

8. januar - 13. januar

SPROG -TILLID – KROP- MÅLTID/MAD
MUSIK – BILLEDKUNST – MEDIER – POLITIK

Liselund har fra 1908 været et grundtvigsk mødested. På mange måder og under mange former er der her blevet talt om det folkelige og det kirkelige og ikke mindst om spændingsfeltet mellem dem. Sådan er det stadigvæk.

I programmet for årets Vintermøde har vi – inspireret af bogserien ”Tænkepauser” – valgt et særligt tema for fire af ugens dage: SPROG – TILLID – KROP – MAD/MÅLTID. Foredraget mandag aften bliver en introduktion til aktualiteten i ugens temaer. Fra kunstens verden bliver der aftener om musik og billedkunst. Ugen indledes med indblik i det moderne medielandskab og afsluttes med betragtninger over den politiske verden.

En højskoleuge med vægt på at blive oplivet, oplyst og inspireret til være med i samtalen.

Program for Vintermøde på Liselund 2018 som PDF-fil kan downloades her

Plakat med kort programoversigt for Vintermøde på Liselund 2018 som PDF-fil kan downloades her

Brochure for Vintermøde på Liselund 2018 som PDF-fil kan downloades her

PROGRAM

Mandag den 8. januar

Kl. 11.00-12.00: Ankomst og indkvartering

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 14.30: Lisbeth Knudsen ”Hvordan kommer fremtidens medielandskab til at se ud? Får vi noget fælles at tale om – eller er det hver mand sit eget medie?”
Den digitale transformation har ændret alt. Vores medier, journalistikken og den kollektive samfundsviden.
Vi ser som folk ikke længere de samme programmer og kanaler og stoler mere på vennerne end på eksperterne.
De bredeste medier lever af klik på nettet. Betalingsmedierne er i stigende grad for særlige målgrupper.
Hvor er det fælles samtalerum? Taler vi ind i vores eget ekkokammer til dem, der ligner os selv?
Vil en ny generation af medieproducenter og mediebrugere komme med noget bedre end det fragmenterede billede, vi ser i dag?

Præsentation af foredragsholder Lisbeth Knudsen
Lisbeth Knudsen er direktør og ansv. chefredaktør for Mandag Morgen og bestyrelsesformand for
Det Kongelige Teater samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun er tidligere nyhedsdirektør
i DR, ansvarshavende chefredaktør ved Berlingske og koncernchef for Berlingske Media. En vægtig stemme i debatten om fremtidens medier.

Kl. 18.00: Middag

Kl. 19.30: Jørgen Carlsen ”Hvorfor skal de ugudelige have al lammestegen?”
Er wellness, yoga og fitness ved at afløse mening og fællesskab som livets mål? Hvad er et meningsfuldt liv i dag? Hvordan give meningsfuldhed sprog? Er tillid blevet en mangelvare? Hvorfor fylder krop og mad så meget i medierne? Er det det, vi er fælles om? Er der tale om erstatninger? For hvad? Hvordan danne kroppen – og ånden?
PS Citatet tillægges ofte fejlagtigt Vilhelm Beck.

Præsentation af foredragsholder Jørgen Carlsen
Tidligere højskoleforstander for Testrup Højskole, idéhistoriker, debattør, foredragsholder og meget andet.

Tirsdag den 9. januar

Kl. 7.15-7.45: Tilbud om morgengymnastik ved Dorte Smedegaard & Grethe Hestbech

Kl. 8.00-9.00: Morgenmad

Kl. 9.30: Morgensang

Kl. 9.45-11.30: Frans Gregersen ”Hvor bevæger det danske sprog sig hen? Hvordan bruger vi sproget i dag? Er sproget ved at få åndenød?”
Sprog er altid i forandring. Når vi flytter os, flyttes vores sprog også. Vores sociale og etniske baggrund viser sig i vores sprog. Taler unge utydeligt? Dialekter forsvinder, men bruges også som branding. Hvordan taler/udtaler
forskellige grupper dansk? Mediernes sprog – kommer det fra os? Eller er det omvendt?

Præsentation af foredragsholder Frans Gregersen
Dr. Phil, siden 1996 professor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Leder af Sprogforandringscenteret, der gennem 10 år har kortlagt, hvordan danskeres sprog forandrer sig. Har også skrevet om videnskabsteori og idéhistorie.

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 14.30: Peter Balslev-Clausen Ӂnd og Sprog Рmest hos Grundtvig
“Ånd og sprog er”, det levende ord’s forudsætning, menneskeligt og kristeligt. Kombinationen Ånd og liv signalerer liv og fællesskab – bibelsk, filosofisk og biologisk. Grundtvigs forståelse af “det levende ord” er på samme tid provokerende og inspirerende, dengang som nu. Grundtvig var både teologisk og biologisk skabelsesfundamentalist, vel at mærke ud fra sin tids forudsætninger. Et naturligt spørgsmål er derfor, hvad mente han egentlig, når han f.eks. talte om “det levende ord”, Ånd og sprog, og hvad kan vi bruge det til i dag?”

Præsentation af foredragsholder Peter Balslev-Clausen
Har skrevet bøger og artikler om salmer, herunder ikke mindst om Grundtvigs salmer og salmeopfattelse.

Kl. 18.00: Middag

Kl. 19.30: Per Øhrgaard ”Dansk sprog og ånd anno 2018”

”Jeg føler mig lykkelig ved at være bunden til mit Modersmaal, bunden som maaskee kun Faa er det, bunden som Adam var til Eva, fordi der ingen anden Qvinde var, bunden fordi det har været mig en Umulighed at lære noget andet Sprog og derved en Umulighed at fristes til at lade stolt og fornemt om det medfødte, men ogsaa glad ved at være bunden til et Modersmaal, der er riigt i indre Oprindelighed […] et Sprog, der ikke uden Udtryk for det Store, det Afgjørende, det Fremtrædende, har en yndig, en tækkelig, en livsalig Forkjærlighed for Mellemtanken og Bibegrebet og Tillægsordet, og Stemningens Smaasnakken, og Overgangens Nynnen, og Bøiningens Inderlighed og den dulgte Velværens forborgne Frodighed; […]”

Sådan skriver Søren Kierkegaard i Stadier paa Livets Vei. Er vi stadig bundne til modersmålet? Eller?

Præsentation af foredragsholder Per Øhrgaard
Professor, dr.phil., medlem af Det Danske Akademi, germanist, forfatter til adskillige bøger.

Onsdag den 10. januar

Kl. 7.15-7.45: Tilbud om morgengymnastik ved Dorte Smedegaard & Grethe Hestbech

Kl. 8.00-9.00: Morgenmad

Kl. 9.30: Morgensang

Kl. 9.45-11.30: Jesper Jespersen ”Hvad har markedsøkonomi og tillid at gøre med hinanden? Vi befinder os i spændingsfeltet mellem konkurrencestat, velfærdsstat og bæredygtig økonomi”
Politik handler om, hvorledes sociale relationer skal organiseres og reguleres. Økonomi er en social relation, hvor vi pengemæssigt har gjort os afhængige af hinanden: lønmodtageren af arbejdsgiveren, virksomheden af kunderne på markedet. ’Tillid’, som der ikke kan sættes kroner og ører på indgår ikke i økonomernes standardmodeller. Det er den økonomiske ideologi, der ligger bag konkurrencestaten: at gøre samfundsøkonomien til et stort velsmurt marked, hvor enhver er sig selv nærmest. En økonomisk forestilling, der ligger langt fra et samfund, hvor tillid, empati, generøsitet og solidaritet spiller en væsentlig rolle.
Hvilken retning den samfundsøkonomiske udvikling vil tage i de kommende år er en politisk beslutning, der vil være afgørende for, om tilliden til en bæredygtig fremtid kan etableres.

Præsentation af foredragsholder Jesper Jespersen
Jesper Jespersen er professor i økonomi ved RUC, dr. scient. adm. og Ph.d. fra Det europæiske
Universitet i Firenze. Forfatter til flere bøger.

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 14.30: Anne Marie Pahuus ”Tillid og tilgivelse i eksistentielt og politisk perspektiv”
Tillid og tilgivelse er kernebegreber hos K.E. Løgstrup og Hannah Arendt, der begge er eksempler på, at man kan forstå menneskets etiske og politiske liv med afsæt i fænomenologiske analyser af f.eks. åbenhed og offentlighed.
I foredraget skal vi tage nogle af de allermest overbevisende fænomenologiske analyser frem fra de to filosoffers
hovedværker (Den etiske fordring og Menneskets vilkår) og se på deres forklaringskraft i dag.

Præsentation af foredragsholder Anne Marie Pahuus
Prodekan på Århus Universitet, ph.d. i filosofi har bl.a. skrevet om Løgstrup, Hannah Arendt og
pædagogik.

Kl. 18.00: Middag

Kl. 19.30: Niels KrabbeCarl Nielsen – lyset og mørket”
Både Carl Nielsens liv og hans musik er præget af store modsætninger. På den ene side fremstår han som ”naturens muntre søn”, der fra fattige almuekår stiger op til at blive Danmarks fejrede og førende komponist, og på den anden side er han den kulturkonservative pessimist med dyp skepsis over for samtidens åndelige værdier og udvikling.
Og i sit værk svinger han mellem den enkle folkelige sang med dens ”skær af det velkendte” og den stort anlagte symfoniske musik, der tematiserer forholdet mellem liv og død, lys og mørke, opbygning og forfald, konstruktion og destruktion – vel at mærke på en måde, så begge genrer er lige vigtige for ham selv som komponist.

Præsentation af foredragsholder Niels Krabbe
Forskningsprofessor emeritus.
Lektor i musikvidenskab ved Københavns Universitet 1970-1996. Herefter leder af Musikafdelingen og leder af den samlede, videnskabelige udgave af Carl Nielsens samlede værker ved Det kgl. Bibliotek (1996-2009); efterfølgende leder af Dansk Center for Musikudgivelse (2009-2012) – ligeledes ved
Det Kgl. Bibliotek.

Torsdag den 11. januar

Kl. 7.15-7.45: Tilbud om morgengymnastik ved Dorte Smedegaard & Grethe Hestbech

Kl. 8.00-9.00: Morgenmad

Kl. 9.30: Morgensang

Kl. 9.45-11.30: Kristian Rasmussen “Kroppen – skal den plejes eller beherskes? Om askese i fortid, nutid og fremtid”
Synet på kroppen er under forandring. Der løbes, cykles og ”fittes” som aldrig før, og sportsudøvere fremhæves ofte som rollemodeller for ungdommens jagt på karakterfasthed og selvdisciplin. Men hvad ligger til grund for synet på sportsudøverens stærke karakter, og er den altid efterstræbelsesværdig?

Foredraget belyser betydningen af den stærke karakter med reference til cykelsportens verden. I den henseende drages der religionshistoriske paralleller med henblik på at komme nærmere en forståelse af cykelrytternes asketiske livsstil, hvor krop og sind fungerer som indsatsområde for en passioneret og grænsesøgende ambitionsforfølgelse.

Præsentation af foredragsholder Kristian Rasmussen
Lektor, ph.d. ansat ved Videncenter for Sundhedsfremme, uddannet coach, har skrevet om cykelsport og askese og om forebyggelse af fodboldoptøjer, forsker bl.a. i mental sundhedsfremme.

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 14.30: Hans J. Lundager Jensen ”Mad og måltid i israelitisk religion”
Mad og måltid er et tema der er relevant for alle religioner: som regler for hvad der kan eller må spises og hvad ikke, og med hvem, hvor, hvornår, hvor meget, hvordan – men også, ikke mindre vigtigt: om der overhovedet er noget at spise. I Det Gamle Testamente forbindes disse to problemfelter i et felt hvor grundlaget for jødiske og muslimske
spiseregler krydser ind over menneskehedens ældste mytologi. Foredraget vil bl.a. se på en af de mest berømte af alle tekster om mad, måltid og religion: påskemåltidet i 2 Mosebog kap. 12.

Præsentation af foredragsholder Hans J. Lundager Jensen
Dr.theol., professor i religionsvidenskab og Gammelt Testamente, Aarhus Universitet. Forsket i og skrevet om Gammel Testamente, myteanalyse og antropologisk og filosofisk teori om religion. Medudgiver af Gads Bibel Leksikon og Studiebibelen.

Kl. 18.00: Middag

Kl. 19.30: Henrik B. Andersen ”Kroppen som en tilblivelsesmaskine – kroppens fravær og nærvær i kunsten”
Kroppen er en morforgenetisk maskine, en tilblivelsesmaskine – i opbygning og forandring. Også synet på kroppen forandres. Det ser vi i kunsten. Kunstens nysgerrighed, undersøgelse og skaben kredser ofte om kroppen. I dette foredrag vil Henrik B. Andersen gennem diagrammer og billeder vise, hvordan kroppen er både fraværende og nærværende i kunsten.

Præsentation af foredragsholder Henrik B. Andersen
Henrik Bjørn Andersen er dansk billedhugger og uddannet på Kunstakademiet i København. Han var 1999-2008 professor ved Kunstakademiets billedhuggerskole og har siden 2008 været professor på Vilnius Academy of Fine Arts. Henrik B Andersen er repræsenteret på en række museer, bl.a. Statens Museum for Kunst, Esbjerg Kunstmuseum, ARoS og Fyns Kunstmuseum.

Fredag den 12. januar

Kl. 7.15-7.45: Tilbud om morgengymnastik ved Dorte Smedegaard & Grethe Hestbech

Kl. 08.00: Morgenmad

Kl. 09.30: Morgensang

Kl. 9.45-11.30: Bettina Buhl ”Det danske måltid i 15.000 år”
Et foredrag som kommer bag om måltidets kulturhistorie i Danmark – råvarerne, tilberedningen og serveringen
gennem tiderne. Vi skal i køkkenet, i haven, på marken og selvfølgelig skal vi have et spændende kig på de ældste danske kogebøger.

Præsentation af foredragsholder Bettina Buhl
Museumsinspektør, madhistoriker, arbejder med forskning og formidling af måltidets kulturhistorie på Det Grønne Museum. Har skrevet flere bøger om madhistorie, lige udkommet er ”Sovs skal der til”.

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 14.30: Helle Winther ”Kroppens sprog i professionel praksis”
Kroppens sprog er menneskets første, sidste og vigtigste sprog.
Ordenes strøm kan stoppes, men kroppen er altid i bevægelse – altid kommunikerende.
Derfor har kroppens sprog også stor betydning for tillidsskabelse, nærvær, empati, lederskab og krisehåndtering i professionel praksis.
Foredraget inkluderer dialog og enkle kropslige øvelser.

Præsentation af foredragsholder Helle Winther
Lektor, ph.d. Ansat ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Eksamineret supervisor og danse- og kropspsykoterapeut. Underviser og forsker i dans og bevægelsespsykologi samt Kroppens sprog i professionel praksis – herunder kroppens betydning for lederskab og professionel kommunikation.

Kl. 18.00: Middag

Kl. 20.00: Duoen Anders Singh Vesterdahl og Henrik Goldschmidt
Repertoiret er jødisk og arabisk musik og egne kompositioner sammen med klassiske værker, Carl Nielsen, Balkan-musik og danske sange. Singh & Goldschmidt komponerer og arrangerer en stor del af musikken selv. Henrik Goldschmidt nærer stor kærlighed til den traditionelle, jødiske klezmer, og musikken tager langt hen ad vejen afsæt netop i klezmertraditionen.
Anders Singh Vesterdahl har indiske rødder og en solid fundering i Balkan- og sigøjnermusikken og bidrager med en særlig, verdensmusikalsk sound.

Lørdag den 13. januar

Kl. 08.00: Morgenmad

Kl. 09.30: Morgensang

Kl. 9.45: Jesper Troels Jensens ”Tavshed er sølv – Tale er guld”
Retorik betegner sommetider noget overfladisk, tænk bare på udtrykket: ”det er ren retorik”. Men retorikken har rødder tilbage til antikken og betyder i grunden læren om ”hensigtsbestemt mundtlig og skriftlig fremstilling”. En rehtor er en taler. Reklamer, medier og ikke mindst politikere bruger i stigende omfang retoriske greb. Hvorfor? Foredraget vil med eksempler belyse hvad retorik er og bruges til i dag.

Præsentation af foredragsholder Jesper Troels Jensen
Jesper Troels Jensen  er medejer i firmaet Rhetor, hvor han træner og rådgiver topchefer og direktører i nogle af landets største virksomheder og organisationer.
Forfatter til bogen Talerteknik – en håndbog i retorik og holder farverige foredrag om retorik på konferencer, i forbindelse med netværksarrangementer og andre steder. Flere gange  i TV og radio for at kommentere på politikeres og erhvervsfolks retoriske formåen – eller mangel på samme.

 

Kl. 12.00: Frokost og efterfølgende afrejse

Praktiske oplysninger:

Priser:
Ophold (værelse, forplejning, foredrag) betales forud eller ved ankomst.

Indbetaling:
Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199.
MobilePay 58888
– Husk ved betaling, at skrive navn samt hvad du betaler for

Indkvartering:
Ny afdeling med bad og toilet:
– Enkeltværelse kr. 4.600,-
– ½ dobbeltværelse kr. 3.950,-

Gammel afdeling med vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:
– Enkeltværelse kr. 3.950,-
– ½ dobbeltværelse kr.3.350,-

Hjemmeboende
Inklusive alle foredrag og måltider kr. 2.850,-

Tilmeldingsgebyr:
Kr. 300,- pr. deltager betales, når Liselund har bekræftet tilmeldingen.
Tilmeldingsgebyret er ikke en del af opholdsbetalingen.

Tilmelding:
– Send mail til: info@liselund.dk med navn(e), adresse(r), telefonnummer og værelsesønske(r)
– Brug hjemmeside: Udfyld tilmeldingsformularen på denne side.
– Send alm. brev

Deltagelse i enkeltforedrag og måltider:
– Deltagelse i et enkelt foredrag med kaffe/the: kr. 100,-
– Deltagelse i tre foredrag en hel dag med kaffe/the: kr. 200,-
– Deltagelse i alle foredrag hele ugen med kaffe/the (ingen måltider): kr. 700,-
– Frokost kr. 135,-
– Middag kr. 180,-

Andre praktiske informationer:
– Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt i god tid forud og senest 14 dage før.
Der er sengetøj, håndklæder og håndsæbe på værelserne.
– Bus 903 kører fra Slagelse station. Stå af ved plejecentret Antvorskov (Antvorskov Allé),
hvorfra der er en kort gåtur til Liselund.
– Ankommer du i egen bil, er der fine parkeringsforhold på Liselund.

Detaljer

Start:
8. januar
Slut:
13. januar
Begivenhed Kategorier:
,