Generalforsamling i skolekredsen

Kære skolekredsmedlemmer

Højskolen bygger på en skolekreds af enkeltpersoner og foreninger med interesse for højskolen. Alle betaler et årligt kontingent. Skolekredsen udgør generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen.

Der indkaldes til generalforsamling i skolekredsen Liselund Højskole på Liselund

Søndag den 13. juni 2021 kl. 12.30 – 14.00

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Regnskab 2020 (bilag vedlagt)
 5. Valg af bestyrelsen
  På valg:
  Jens Hestbech – modtager ikke genvalg
  Ingrid Dyhr Toft og Johannes Riis – begge modtager genvalg
 6. Fastsættelse af kontingent for 2022
  Bestyrelsen foreslår 100 kr.
 7. Evt.

Kontingent for 2021

Indbetales inden generalforsamlingen til

Med venlig hilsen

Jens Hestbech            og             Mogens Hemmingsen

13. jun. 2021 Kl. 12:30
13. jun. 2021 Kl. 14:00

Andre begivenheder