Bestyrelsen

Medlemmer og valgperioder pr. 21.09.20

Formand

Andreas Kamm

Grønnemose Allé 28, 2400 København NV

Mail: andreas.kamm@mail.dk
Indvalgt: 21.09.20
På valg: år 2022

 

Næstformand

Ingrid Dyhr Toft
Herthalund 21, 4200 Slagelse
Indvalgt: 24.04.19
På valg: år 2023

 

Medlemmer

 

Johannes Riis
Fadet 5,3, tv. 1799 København V

Indvalgt: 24.04.19
På valg: år 2023

 

Stén Knuth
Bjergbygade 46, 4200 Slagelse
Indvalgt: 21.09.20
På valg: år 2022

 

Søren Stampe
Skovvejen 43, 4200 Slagelse
Indvalgt: 21.09.20
På valg: år 2022

 

Carolina Magdalene Maier
Mikkel Vibes Gade 2, st.th., 1417 København K
Indvalgt: 21.09.20
På valg: år 2022

 

Henning Nørhøj

Leragervej 1, 4690 Haslev

Indvalgt: 13.06.21

På valg: år 2023