Covid-19 retningslinjer og forholdsregler

Vi skal stadig passe godt på hinanden i denne tid med Coronaepidemi. Vi har derfor med udgangspunkt i Kulturministeriets seneste retningslinjer for folkehøjskolernes korte kurser (p.t. kun gældende for seniorhøjskolerne) sammenfattet den information, der vedrører vore kursisters og gæsters ophold.

I forbindelse med ankomsten til højskolen skal man være opmærksom på kravet om test eller forevisning af et gyldigt Coronapas.

Testkrav
Fritaget for kravet om test er kursister, gæster og ansatte, der:

Såfremt man ikke lever op til ovennævnte undtagelser fra kravet om test, gælder følgende:

Smitteforebyggelse
Alle forventes at tage et medansvar for at forebygge smittespredningen ved at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd til god hygiejne og adfærd: Vask hænder ofte eller brug håndsprit. Host eller nys i ærmet. Undgå håndtryk, kindkys og kram. Hold afstand og vis i det hele taget hensyn til hinanden. Der forefindes håndsprit ved indgangen til højskolen og lokalerne på højskolen.

Symptomer
Personer, der har symptomer på covid-19, skal hurtigst muligt tage hjem og kontakte læge eller vagtlæge telefonisk med henblik på vurdering og test. Hvis man ikke har mulighed for at tage hjem med det samme, isoleres man på et særligt indrettet værelse på højskolen, til man kan tage hjem. Når mistanke om covid-19 er udelukket ved en PCR- eller antigentest – eller 48 timer efter symptomernes ophør – har man lov til at vende tilbage til højskolen.

Der gøres grundigt rent, hvor en person med symptomer på covid-19 har opholdt sig. Ved påvisning af covid-19 kontaktes den smittede af Styrelsen for Patientsikkerhed (telefonnr. til Coronaopsporing: 32 32 05 11), som hjælper med at identificere, kontakte og informere de nære kontakter til den smittede person.

Skiltning
Vi anvender de kendte skilte til at huske os på sundhedsmyndighedernes vejledninger om god hygiejne og adfærd. Ved indgangen til højskolens lokaler er der angivet et maks. antal personer i lokalet. Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at der holdes min. 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum.

Sangbøger
Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om at holde 2 meters afstand i forbindelse med aktiviteter med kraftig udånding – særligt sang. Alle opfordres til at medbringe deres eget eksemplar af Højskolesangbogen. Ønsker man at låne en sangbog af højskolen, anføres éns navn og værelsesnummer på en selvklæbende mærkat, der sættes på forsiden. Det lånte eksemplar benyttes under hele kurset. Sangbøgerne afsprittes efter anvendelse.

Mundbind
For alle, der har deres gang på højskolen, er der et krav om at bære mundbind eller visir – bortset fra når man sidder ned. For foredragsholdere, undervisere og lign. gælder kravet om brug af mundbind eller visir dog ikke, når de gennemfører undervisning.

Måltider
Adgang til spisestuen kræver afspritning af hænder og brug af enten mundbind eller visir. Der serveres buffet med delvist portionsanrettet mad. Handsker og håndsprit til rådighed. Vi giver nærmere information om køb og betaling af drikkevarer. Afrydning af det anvendte service foregår på rulleborde. Øvrig servering (kaffe/the mv.) foregår ved selvbetjening i de markerede lokaler. Hold venligst behørig afstand, når I forsyner jer.

Rengøring
Der foretages hyppig og grundig rengøring, herunder afspritning, af alle skolens lokaler og fælles kontaktpunkter som dørhåndtag, stikkontakter, gelændere mv. Alt teknisk udstyr og andre AV-hjælpemidler afsprittes efter brug.

Udluftning
Der er fokus på regelmæssig udluftning af højskolens lokaler, især efter fællessang, og vi opfordrer kursisterne til jævnligt at lufte godt ud på deres værelser.

Værelser
Poser med sengelinned og håndklæder er lagt frem på værelserne ved ankomsten. Ekstra håndklæder kan hentes på gangen. Ved afrejse tages sengetøjet af og lægges på gulvet sammen med de benyttede håndklæder. Værelserne er gjort rent inden ankomsten, mens man selv skal rengøre dem undervejs. Sæbe og klude forefindes på gangene. Toiletdør og vindue skal stå åbne ved afrejsen. Nøgler hænges tilbage på nøglebrættet til afspritning.

Toiletter/badeværelser
Fælles toiletter og badeværelser er markeret med værelsesnumre. Vi henstiller til, at man så vidt muligt benytter disse faciliteter i tilknytning til éns eget værelse. Alle fælles toiletter og badeværelser rengøres og afsprittes flere gange dagligt.

Velkommen på Liselund Højskole

24.05.21