Covid-19 retningslinjer og forholdsregler

Velkommen til Liselund, vi håber du får et rigtigt godt ophold.

Vi skal alle bidrage til at passe godt på hinanden. Den følgende vejledning er baseret på sundhedsmyndighedernes foreløbige retningslinjer for forebyggelse af smitte samt test og smitteopsporing. De endelige følger, når vi åbner for korte kurser.

Dit eget ansvar

Vi forventer, du er vaccineret eller har fået taget en PCR-test mindre end 72 timer, inden du kommer til Liselund for at begynde kursus.

Som kursusdeltager er du selv ansvarlig for at holde afstand, undgå håndtryk, kys og kram samt sørge for god håndhygiejne og påpasselighed ved nys og hoste.

Test 

Liselund afventer de nærmere retningslinjer for testkapacitet og selvpodning under
supervision på folkehøjskoler.

Skiltning

Vi anvender de kendte skilte fra Sundhedsstyrelsen til at huske os på god adfærd.

Rengøring og afspritning

Håndhygiejne

Værelser

Toiletter

Udluftning

Vi opfordrer til regelmæssig at lufte ud på værelser og i lokaler.

Afstand og max antal i lokalerne

Sangbøger

Alle opfordres til at medbringe egen Højskolesangbog. Skriv navn i den. Kursister kan også låne en sangbog af Liselund. Den forsynes med navneetikette og værelsesnummer på forsiden og skal bruges hele ugen.

Spisestuen

Mundbind

Der er krav om brug af mundbind eller visir – dog ikke når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte. Der gælder samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport.

Forplejning

Buffetservering, hvor en del af maden portionsanrettes.

Drikkevarer hentes fra bordene i spisestuen. Bemærk prisen. Betal med MobilePay, når du sidder ved bordet.

Anden servering

Anden servering (kaffe/the m.m.) foregår ved selvbetjening i de markerede lokaler (Pejsestuen, Lumholt og forstuen v. salen).

Særligt ved mistanke om Covid-19

Kursister, der har symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt tage hjem og telefonisk kontakte læge eller vagtlæge mhp. vurdering og test.

Hvis man som kursist har symptomer på COVID-19, og ikke kan tage hjem med det samme, isoleres man på et særligt indrettet værelse, indtil man kan tage hjem.

Kursisten må vende tilbage til aktiviteterne, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Der rengøres grundigt, hvor kursister med symptomer på COVID-19, har opholdt sig.

Bliver en kursist konstateret smittet med COVID-19, skal alle nære kontakter identificeres. Kontakterne skal tage hjem, isoleres og testes og kan afhængig af prøvesvar evt. vende tilbage senere.

Man regnes for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID19 – både med og uden symptomer. I sådanne tilfælde skal man isolere sig i 7 dage efter testen er taget. Herefter anses man for smittefri. Hvis man inden for de 7 dage udvikler symptomer, skal der gå 48 timer efter symptomophør (og minimum de 7 dage), før man kan vende tilbage til aktiviteter på Liselund.

01.03.21