COVID-19 – Retningslinjer og forholdsregler
Pr. 31.07.2020

På Liselund – Seniorhøjskole, Møde- og Kursusstedbestræber vi os på at passe godt på vores gæster – sammen og hver for sig.

Vi følger myndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smitte, herunder krav til rengøring og hygiejne.
Liselunds personale i køkken og rengøring har gennemgået hygiejnekursus.

Dit eget ansvar

Som kursusdeltager er du selv ansvarlig for at holde afstand, sørge for god håndhygiejne og påpasselighed ved hoste.
Bliv hjemme, hvis du er syg eller har været i kontakt med en smittet. Tag hjem, hvis du oplever symptomer på sygdom, mens du er her.
Det gælder også for vores personale.

Skiltning

Vi anvender de genkendelige skilte fra Sundhedsstyrelsen til at minde om god adfærd, når vi er samlet, især:  håndhygiejne – host i ærmet – afstand mellem os

Indtjekning

Større kursisthold skal tjekke ind i mindre grupper. Ved ankomst, da vent venligst udenfor.

Rengøring og afspritning

Alle lokaler er rengjorte og sprittet af på overflader.
Dørhåndtag, stikkontakter og øvrige berøringsoverflader afsprittes flere gange dagligt.
Teknisk udstyr og andre av-hjælpemidler afsprittes efter brug.

Håndhygiejne

Spritautomater og håndcreme er placeret ved indgangen til Liselund og ved indgangen til lokalerne.

Værelser

På værelserne ligger linnedposer. Alle skal selv rede senge og ved afrejse selv tage sengetøjet af og lægge det på gulvet. Ekstra håndklæder på gangen.
Kontaktflader og nøgler desinficeres.

Toiletter

Alle toiletter rengøres og sprittes flere gange dagligt.
Vejledning om håndvask findes på alle toiletter.

Udluftning

Vi opfordrer til regelmæssig at lufte ud under møder og kurser.

Afstand og max antal i lokalerne:

Der er opsat skilte ud for hvert lokale om max antal personer i lokalet. Arealkrav om 2 m2 pr. person og afstandskrav på min 1 meter mellem hver. Ved sang fordobles afstandskravet.

Spisestuen

Ved holdets første måltid gives instruktion i hygiejnereglerne.
Ved adgang til spisestuen skal hænderne afsprittes.
Skilte angiver indgang og udgang af spisestuen.
Handsker og sprit til rådighed.
Buffetservering, hvor en del af maden portionsanrettes.
Afrydning foregår på rulleborde.

Anden servering

Anden servering (kaffe/the m.m.) foregår ved selvbetjening i de markerede lokaler.

Links

Forebyggelse af smittespredning