Covid-19

COVID-19 – Retningslinjer og forholdsregler
Pr. 31.07.2020

Vi har glædet os til at byde dig velkommen og håber du får et rigtigt godt ophold. Vi forventer, du vil bidrage til, at vi kan passe godt på hinanden.
De følgende vejledninger er baseret på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smitte, herunder krav til rengøring og hygiejne. Liselunds personale i køkken og rengøring har gennemgået hygiejnekursus.

Dit eget ansvar

Tag hjem, hvis du oplever symptomer på sygdom, mens du er her.
Som kursusdeltager er du selv ansvarlig for at holde afstand, sørge for god håndhygiejne og påpasselighed ved nys og hoste.

Skiltning

Vi anvender de kendte skilte fra Sundhedsstyrelsen til at huske os på god adfærd.

Rengøring og afspritning

• Alle lokaler er rengjorte og sprittet af på overflader.
• Dørhåndtag, stikkontakter og øvrige berøringsoverflader afsprittes flere gange dagligt.
• Alt teknisk udstyr og andre av-hjælpemidler skal afsprittes efter brug. Der er spritservietter til rådighed.

Håndhygiejne

• Spritautomater og håndcreme er placeret ved indgangen til Liselund og ved indgangen til lokalerne.

Værelser

• På værelserne ligger linnedposer. Alle skal selv rede senge og ved afrejse selv tage sengetøjet af og lægge det på gulvet. Ekstra håndklæder på gangen.
• Kontaktflader og nøgler desinficeres.
• Ved afrejse skal nøgler hænges tilbage på nøglebrættet til afspritning.
• Værelserne er rengjorte inden ankomst, mens man selv skal rengøre værelserne undervejs. Der står sæbe og klude på gangene.
• Ved afrejse skal toiletdør og vindue stå åbne.

Toiletter

• De fælles badeværelser og toiletter er fordelt efter placeringen på værelser og markeret med værelsesnumre.
• Vi henstiller, at man så vidt muligt benytter toilet i tilknytning til eget værelse.
• Alle fælles toiletter rengøres og sprittes af flere gange dagligt.
• Vejledning om håndvask findes på alle toiletter.

Udluftning

Vi opfordrer til regelmæssig at lufte ud på værelser og i lokaler.

Afstand og max antal i lokalerne:

• Der er opsat skilte ud for hvert lokale om max antal personer i lokalet. (Arealkrav om 2 m2 pr. person og afstandskrav på min 1 meter mellem hver)
• I foredragssalen og de mindre møde/undervisningslokaler er der 1 m. mellem stolene.
• Ved sang skal afstanden være 2 m.

Sangbøger

Alle er opfordret til at medbringe egen Højskolesangbog. Skriv navn i den. Kursister kan også låne en sangbog af Liselund. Den forsynes med navneetikette og værelsesnummer på forsiden og skal bruges hele ugen.

Spisestuen

• Adgang til spisestuen kræver afspritning af hænder. Skilte angiver indgang og udgang.
• Adgang til spisestuen kræver mundbind.
• Handsker og sprit til rådighed.
• Afrydning foregår på rulleborde.

Mundbind

Der er krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder – dog ikke når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte. Der gælder samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport.
Kravet gælder ved ankomst til spisesalen, når man forlader spisesalen og når man forlader sin plads ved bordet, f.eks. når man rejser sig for at gå op til buffetbordet eller for at benytte toilettet. Der skal også anvendes mundbind, når man rejser sig for at hente drikkevarer. Vi opfordrer til, at man betaler med mobilepay, når man igen har sat sig ved bordet. Mobilepay-nummeret står ved alle bordene.

Forplejning

Buffetservering, hvor en del af maden portionsanrettes.
Drikkevarer hentes fra bordene i spisestuen. Bemærk prisen. Betal med MobilePay, når du sidder ved bordet.

Anden servering
Anden servering (kaffe/the m.m.) foregår ved selvbetjening i de markerede lokaler (Pejsestuen, Lumholt og forstuen v. salen).

Særligt ved mistanke om Covid-19

Kursister, der har symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt tage hjem og telefonisk kontakte læge eller vagtlæge mhp. vurdering og test.
Hvis man som kursist har symptomer på COVID-19, og ikke kan tage hjem med det samme, isoleres man på et særligt indrettet værelse, indtil man kan tage hjem.
Kursisten må vende tilbage til aktiviteterne, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
Se i øvrigt retningslinjer for rengøring. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Isolation-ved-paavist-COVID-19.
Der rengøres grundigt, hvor kursister med symptomer på COVID-19, har opholdt sig.
Bliver en kursist konstateret smittet med COVID-19, skal alle nære kontakter identificeres. Kontakterne skal tage hjem, isoleres og testes og kan afhængig af prøvesvar evt. vende tilbage senere jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dette: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Smitteopsporing-hos-naere-kontakter.
Man regnes for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID19 – både med og uden symptomer. I sådanne tilfælde skal man isolere sig i 7 dage efter testen er taget. Herefter anses man for smittefri. Hvis man inden for de 7 dage udvikler symptomer, skal der gå 48 timer efter symptomophør (og minimum de 7 dage), før man kan vende tilbage til aktiviteter på Liselund.
Der henvises i øvrigt til: https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/information-tildig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus-og-til-dig-der-skal-testes.

Test for COVID-19 på sygehus eller sundhedscenter

Her kan du blive testet for Covid-19: Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 30A

Ingen eller milde symptomer på Covid-19 (hvor du normalt ikke ville ringe til lægen)

• Husk at bestille tid på coronaproever.dk
• Åbningstid 9-16.30 alle ugens dage inkl. helligdage.
• Husk at bære mundbind, når du står i kø.

Med akutte symptomer på covid-19 (hvor du normalt ville ringe til lægen)

• Kontakt din læge eller lægevagten.

Links

Forebyggelse af smittespredning