Højskoleplaner på Liselund

Flag og Liselund i baggrunden

Liselundfondets bestyrelse har besluttet at søge Liselund godkendt som af en de tre nye seniorhøjskoler, som Folketinget har givet mulighed for kan oprettes. Kulturministeriet ventes at træffe beslutning herom senest februar 2020. Liselund ønsker at starte højskolevirksomheden fra januar 2021. Udlejningsvirksomheden fortsætter uændret.

Nuværende og alle nye kurser vil indgå i højskolens fremtidige kursusprogram, som samtidig bliver væsentligt forøget.

Udlejningen af lokaler til møder og kurser til offentlige og private institutioner, virksomheder og foreninger vil fortsætte uændret som en del af højskolens ikke-tilskudsgodkendte virksomhed.

 

https://liselund.dk/liselund-hoejskole-projektbeskrivelse-18-03-19/