Demokrati og dannelse

AFLYST

Medlemmer af Ældresagen og Danske Seniorer kan få rabat på dette kursus.

I en tid, hvor populismen har fået vind i de politiske sejl i og uden for Europa, er der god grund til at besinde sig på demokrati og dannelse. Begrebet ’demokratisk dannelse’ er en del af hovedsigtet med højskolernes samlede virke – og dette kursus vil netop undersøge, hvordan demokrati og dannelse hænger sammen og formår at befrugte hinanden. Hvordan dannelsen handler om at være menneske i verden – og hvordan dannelse udfolder sig gennem processer, når vi forbinder og vekselvirker med os selv og verden omkring os.

Vi skal også høre foredrag om, hvilke muligheder og udfordringer de nye digitale medier betyder for dannelsen, herunder dannelsen af de unge til demokratiske samfundsborgere – og et indlæg om den uddannelsespolitiske kamp om dannelsen i dag. Mød bl.a. Rasmus Kolby Rahbek, Stefan Hermann, Ove Korsgaard og Jens Skou Olsen samt kursusleder Morten Dyssel.

31. okt. 2021 Kl. 16:00
6. nov. 2021 Kl. 09:30

Hent program