Menneskets væren i verden

Menneskets væren i verden

Vi fødes, vi lever, vi dør. Det kan vi ikke uden videre forlige os med, for hvordan kan vor bevidsthed sådan bare forsvinde! Nogle finder svaret i kristendommens evighedstanke, andre sammenligner menneskets liv med græsset, der visner og giver ny vækst. Uanset holdning til livets afslutning efterspørger de fleste et kirkeligt ritual til fejring af livets overgange. Vi vil høre om en kristendom under forvandling, diskutere om ’Guds tid er forbi?’ og om arbejdet med modernisering af kirkens sprog og dogmer, så de bliver forståelige for det nutidige menneske.

Vi vil også beskæftige os med tilværelsen ud fra en rent humanistisk vinkel og samtale om det meningsfulde liv i medgang og modgang. En samtale, der også finder sted i pilgrimsvandringen, hvor vi under vandringen kan komme nærmere en forståelse af Gud selv og naturens orden. Endelig skal vi indvies i, hvordan vi kan tale om en ’pilgrims-etik’ og om en livsstil som pilgrim. Mød bl.a. Niels Grønkjær, Johannes Værge, David Bugge og Eva Meile. Kurset ledes af Mogens Hemmingsen og Morten Dyssel.

26. sep. 2021 Kl. 16:00
2. okt. 2021 Kl. 09:30

Hent program Lignende kurser