Politisk kultur

Politisk kultur

I denne uge sætter vi spot på, hvilke idéer, der ligger til grund for det danske folkestyre, og hvordan demokratiet fungerer i praksis. Vi taler om, hvad vi skal med Grundtvigs forestilling om folkelighed – og om Grundloven er et levn fra fortiden? Hvordan forsvarer vi fundamentale frihedsværdier i en tid, hvor demokratiet er under pres?

Vi vil også komme omkring, om der er brug for en ny politisk debatkultur for at komme politikerleden til livs, og den risiko der ligger i, at væsentlige samfundsdebatter alt for ofte reduceres til konfliktunderholdning.  Dermed skal vi også samtale om den rolle, medierne spiller i forhold til folkestyrets trivsel. Det er sådanne spørgsmål, der blandt meget andet skal drøftes på dette kursus, hvor man bl.a. kan møde meningsdannerne Bjarne Hastrup, Christian S. Nissen, Troels Mylenberg, Carolina Magdalene Maier og Marlene Wind.

4. jun. 2021 Kl. 16:00
10. jun. 2021 Kl. 09:30

Hent program Tilmeld dig