Projektbeskrivelse

Liselund Højskole skal oprettes som seniorhøjskole i de bygninger og videreføres i den tradition og ånd, der har præget Liselund i mere end hundrede år. Liselund Højskole skal virke som kursussted og kulturelt mødested med aktiviteter og et bagland, der er forankret i den grundtvigske højskoletradition.

Højskolen lejer sig ind i de bygninger, der er ejet af Liselundfondet. Der indgås en 10årig lejeaftale.

Faciliteterne med værelser, undervisningslokaler, opholdsstuer og kostforplejning vil med den nødvendige opdatering af værelseskapacitet og værelsesstandard umiddelbart kunne tages i brug.

Liselund Højskole oprettes som folkehøjskole med livsoplysning som sit hovedsigte, og som gennem kurser og aktiviteter skal give en tolkning af tilværelsen og meningen med livet og bidrage til det folkelige livs fornyelse.

Højskolens profil er eksistens- og livsfilosofi med et kursusindhold, der henter emner fra filosofi og idéhistorie, kristendom og religion, historie og samfundskundskab, litteratur og kunst. Musisk og kunstnerisk udfoldelse ses som en vigtig udtryksform, når der skal etableres fællesskaber, så Liselund Højskole vil derfor også etablere sig med kreative værksteder.

Målgruppen er voksne mennesker, der søger læring og inspiration til at udfolde livet på nye måder og for hvem værdien i eget liv udspringer af evnen til at virke til fælles bedste. Derfor vil oplysning om sundhedsforhold og samfundsmæssig bæredygtighed også være centrale emner i undervisningen.

Der vil være særligt fokus på, at kurserne også henvender sig til voksne, der som enlige eller pga. sygdom eller social udsathed er havnet i en sårbar livssituation. Sådanne kurser skal tilrettelægges med indhold og samvær med sigte på at genskabe livsmod og handlekraft.

Højskolens kombination af undervisning og samvær i en atmosfære af hjemlighed skal inspirere til ny livsudfoldelse, men samtidig – og vigtigst – inspirere den enkelte til i seniorlivet at gå ind i fællesskaber med andre for her at virke som aktør i civilsamfundet med den visdom og indsigt, som den enkeltes livserfaring kan bidrage med.

Liselund har de seneste år udbygget den lokale bevågenhed gennem kulturelle arrangementer for by og egn. Liselund Højskole skal videreføre denne udvikling, og ser det som en vigtig opgave at være et åbent kultursted, der opleves forankret i lokalsamfundet.