Nyansættelse på Liselund Højskole pr. januar 2021

Højskolens bestyrelse har foretaget de første ansættelser:

Nuværende forstander, Mogens Hemmingsen fortsætter i 2021 og ventes 1. januar 2022 afløst af Morten Dyssel, som ansættes som højskolelærer allerede fra 1. januar 2021.

Morten Dyssel (se foto) er 45 år, uddannet i tysk og filosofi fra Københavns Universitet, hvor han senere har været ansat i femten år som underviser i tysk og europæisk litteratur- og kulturhistorie. Har undervist på Folkeuniversitetet og afholdt litterære efteruddannelseskurser for præster i den danske folkekirke. Med sin sans og flair for faglig formidling er han en engageret og efterspurgt foredragsholder på danske højskoler og biblioteker, i kirker og kulturelle foreninger. Morten Dyssel er formand for Det Danske Thomas Mann Selskab, og han har siddet i bestyrelsen for de Litterære Selskaber i Danmark. Han oversætter lejlighedsvis fra tysk til dansk for medier og forlag og har selv skrevet artikler og redigeret bøger om tysk litteratur, kultur og politik.