Nyhedsbrev Maj 2020

Vi bruger megen tid på at forberede Liselund på et kursusliv under trygge forhold og med stor respekt for den mulige coronasmitte. Den aktuelle hverdag er fortsat præget af begrænset aktivitet, men vi begynder at mærke landets genåbning og det betyder flere tilmeldinger til efterårets kurser, hvor en del er flyttet fra foråret. Mange udlejninger (institutioner, virksomheder og private) er også flyttet fra foråret, så antallet af ledige dage fra august og året ud er efterhånden meget begrænsede.

I foråret søgte Liselund ny forstander med tiltrædelse januar 2021. Corona-epidemien har tvunget os til at ændre planer. Nedlukningen siden marts medfører et stort omsætningstab, som kun delvis bliver kompenseret af diverse hjælpepakker. Vi har yderligere måttet stille os selv spørgsmålet, hvor længe vil epidemien influere på lysten/frygten for at tage på seniorhøjskole? I den forbindelse var det dejligt at modtage et stort beløb fra kulturministeriet.

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte hele det forberedende arbejde, men bruge forskellige sikkerhedsnet, bl.a. hjælp fra Liselundfondets mindre formue, lidt løsere ansættelser og stor sats på frivillige i hele kursusplanlægningen af seniorhøjskolen. Vi er i fuld gang med at etablere aftaler og skabe nogle attraktive og indholdsrige højskolekurser. Det arbejde skal være færdig ultimo september. Vi får brug for flere frivillige til forskellige opgaver.

Morten Dyssel var indstillet som ny forstander, men begynder som højskolelærer fra 1. januar. Bestyrelsen og jeg har aftalt, at jeg tager et år mere som forstander – det må blive mit 35. år som højskoleforstander – Danebod, Viborg, Vallekilde og Liselund.
Vi planlægger med 30 ugers seniorhøjskole fra starten og bruger andre uger til eksterne kursusudbydere, bl.a. Center for Konfliktløsning og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Vi håber yderligere det må lykkes, at få skaffet den nødvendige fondskapital til en påtrængt ny værelsesfløj.

 

Danmark er begyndt at rejse sig efter Corona-epidemien – derfor kan vi byde velkommen til Liselund til nye, fælles oplevelser. Vi forsøger at efterleve alle myndighedspåbud og anbefalinger – så vi sammen med deltagernes ansvarlighed kan holde højskolekurser og arrangementer i trygge rammer.
En del kurser har vi flyttet til 2. halvår, men stort set med uændret program. Kun få kurser og arrangementer har vi helt måtte aflyse.

Koruge 02. – 08. august 2020 – udsolgt
Erik Sommer (dirigent), Lasse Skovgaard (pianist), Mads Langer (foredrag) m.m.

Sommerhøjskolen 17. – 21. august 2020
Årets tema er ”I krig og kærlighed”
Per Stig Møller: Hvorfor gå i krig? Om etik, politik og krig under og efter 2. verdenskrig
Gorm Harste: Krigen og dens væsen
Thomas Harder: Om krigens helte, skurke, kærlighed, myter og sandheder
Lars Bisgaard: Om Christian 2.’s tid, blodbadet i Stockholm og kærligheden til Dyveke
Tine Lindhardt: Fri os fra det onde – om krigens ondskab og Guds kærlighed
Ivan Z. Sørensen: Det store i livet og kunsten – om Karen Blixen, krigen og kærligheden
Niels Bo Poulsen: Kunsten at føre krig og vinde fred – historiske og nutidige erfaringer
Pia Søltoft: Kærligheden tror alt, håber alt, udholder alt
Anette Lassen: At elske og slås, om magt, elskov, køn og slægt i sagaer og kvad
Marianne Stidsen: Den store nordiske kulturkamp om sproget, kønnet og identiteten
Vinca Wiedemann: Om krig og kærlighed på film med filmeksempler om 2. verdenskrig
Søren Bo Jensen: Krigens ultimative pris og erfaringer som kontaktofficer

Kunsten i kirken 03. – 05. september 2020
Tema: Kirkekunst mellem klassikere og grænsebrydere. Tilrettelagt af Birgitte Bech og Claus Jensen. Vi ser på århundreders mest kontroversielle værker, og vi fordyber os i nutidens fortolkningsåbne kirkekunst. Fra Bertel Thorvaldsens liv til aktuelle kirkekunstnere Peter Callesen og Laila Westergaard.
Fra orgelkoncert med slotsorganist Jakob Lorentzen til Iben Krogsdals nye salme-digtning.

Karen Blixen 07. – 11. september 2020
Pagter i Karen Blixens liv og forfatterskab tilrettelagt af Jørgen Stormgaard.
Litterære værker, som pagter har dannet grundlag for: Bjørnvigs bog og syv fortællinger fra Karen Blixens hånd, fx ’Den udødelige Historie’. Andre pagter i Blixens liv, fx den, der bandt hende til visse familiemedlemmer, til Farah i Afrika og til en række unge digtere i Danmark.

Pilgrimsvandring 11. – 13. september 2020
Pilgrimsvandringens rødder. Vandring omkring Glænø, Holsteinborg og Bisserup.

Sangeftermiddag – søndag den 20. september 2020 kl. 14.00– 16.00 2020
Per Haugaard og Bodil Toldbod vælger og motiverer sange.

Generalforsamling i skolekredsen for Liselund Højskole 21. september kl. 17.00 2020
Åbent for medlemmer af skolekredsen. Beretning, regnskab og valg til højskolens bestyrelse.
Nye medlemmer er velkomne: Indmeldelse i skolekredsen.

Litteraturens Livsvisdom 21. – 25. september 2020
Morten Dyssel: Litteraturens nytte for livet
Søs Haugaard: Shakespeare – individet og vort indre liv
Per Øhrgaard: Goethe og dannelsesromanen
Joakim Garff: Kierkegaard: dannelse, identitetsdannelse – og litterær livsvisdom
Jørn Boisen: Baudelaire – storbyens og modernitetens digter
Birgitte Hesselaa: Dostojevskij – det dybeste mørke, det klareste lys
Kathrine Maria Amann: Strindberg – helvedfærd og frelse
Neal Ashley Conrad Thing: Proust og litteraturens terapeutiske potentiale
Morten Dyssel: Pontoppidan og den højeste menneskelykke
Charlotte Engberg: Blixens latter
Erik Skyum-Nielsen: Seks væsentlige islandske forfattere

Kunstfyrværkeri 12. – 17. oktober 2020
Fem dage, hver dag med en ny kunstart: litteratur, ballet, skuespil, opera og malerkunst. Medvirkende: Birgitte Kosovic, Vivi Flindt, Knud Arne Jûrgensen, Lone Koppel, Elsebeth Dreisig, Lilian Munk Rösing, Dorte Smedegaard, Henrik Metz, Jørgen Stormgaard.

Sangeftermiddag søndag den 18. oktober 2020 kl. 14.00 – 16.00
Koret ”Glisaderne” m. orkester slutter weekendens prøver med at invitere alle sanginteresserede til koncert med fællessang og korsang

Sangeftermiddag søndag den 22. november 2020 kl. 14.00 – 16.00
Tidl. direktør i Grænseforeningen, Niels Henriksen, Sorø vælger og motiverer ”Sange omkring Sønderjyllands Genforening med Danmark i 1920”

Seniordans 30. november – 03. december 2020
Seniordans, historiefortælling, udflugt.

Rundt om Thomas Mann 07. – 11. december 2020
Tilrettelagt af Morten Dyssel, formand for Thomas Mann Selskabet. Thomas Manns liv og værk. Hans ambivalente forhold til både musik og politik, om indflydelsen fra såvel Richard Wagner som H.C. Andersen – om det litterære slægtskab med forfatter- og nobelpriskollegaen Henrik Pontoppidan.

Vi synger julen ind lørdag den 12. december 2020 kl. 10.00 – 16.00
Fællessang med komponisten Erik Sommer, som denne lørdag først vil bringe korsangere og siden fællessangere i julestemning med kendte og mindre brugte julesange/salmer.

NB: Ved flerdages kurserne er alle velkomne til at deltage enkelte dage eller blot i enkelte foredrag.