Nyhedsbrev September 2018

Nyhedsbrev

September 2018

Vi har haft en travl sommer med uddannelseskurser, Koruge, Sommerhøjskole, Det danske Sangselskab, et par bryllupper, guldbryllup m.m. Nu er vi klar med efterårets mange arrangementer.

 

Her følger omtale af de næste par måneders:

Søndag den. 16. september 14 – 16: Sangeftermiddag ”En hyldest til fællesskabet” tilrettelagt af Birthe Mortensen (se vedhæftede program).

Mandag og onsdag den 17. og 19. september 18 -21: Strikkeforeningen ”Liselund strikkerne” inviterer til strikkeaftener i den hyggelige dagligstue.

En weekend i september fylder vi Liselund med gæster fra Odense Højskoleforening til 3 dage med historiske emner og besøg i Sorø.

Lørdag/søndag 20.-21. oktober.: En weekend, hvor krop og ånd bliver udfordret. Godtved-gymnastik, gourmet, musik, sang og foredrag. (se vedhæftede program)

Søndag den 21. oktober 14 – 16: Sangeftermiddag ”Omkring Benny Andersen” tilrettelagt af pianist og organist Marianne Reiche og lærer, kirkesanger, instruktør Carsten Holm.

Onsdag den 31. oktober 19 – 20,30 Sangaften i Liselunds stuer

Mandag den 19. november 18 -21: Strikkeforeningen ”Liselund strikkerne” inviterer til strikkeaften i den hyggelige dagligstue.

 

Andre brugere af Liselund

Rotary-klubberne holder deres ugentlige klubmøder. Vinklubben inviterer til vinsmagning. Ugekurser med efteruddannelse af yngre præster. Kursus for menighedsråd. Skolers og virksomheders personaleseminarer. Kommunale temamøder og efteruddannelsesforløb m.m.

 

Vi er også i gang med at planlægge flere af kommende års kurser og arrangementer:

Den 1. november åbner vi for tilmeldinger til korugen med Erik Sommer 4.-10. august 2019.

Kurset ”Andersens Nytårskor” i januar 2019 (se hjemmeside) er fuldtegnet, men der er åbent for hjemmeboende deltagere.

Vinterhøjskolen i januar og Kyndelmisse i februar er under forberedelse.

 

Næste nyhedsbrev følger om ca. 1 måned. Ellers følg os på hjemmesiden www.liselund.dk eller på Facebook.