Om Liselund

Liselund Møde- og Kursussted

Liselund er mødested for egne kurser/møder eller arrangementer, som er åbne for alle interesserede. Liselund er også kursussted, når huset udlejes til andre som ramme for deres tilrettelagte program for efteruddannelse, seminar m.m.

 

Antvorskov Kloster

Liselund ligger lige midt i Danmarkshistorien, og for at forstå Liselunds historie, skal man går tilbage til 1165, hvor Nordens største Johanitterkloster blev bygget på Antvorskov Banke – lige overfor det Liselund vi kender i dag.
Jorden havde munkene fået af Valdemar den Store.

 

Med klostret som udgangspunkt begyndte Biskop Absalon frigørelseskampen mod venderne i 1182.
Det var også her Dronning Margrethe I lod sin søn Oluf kåre til konge ved danehof i 1376.
I Antvorskov Kloster prædikede den unge munk Hans Tausen som den første Luthers lære i Danmark.
For enden af Slotsalléen i Slagelse står der en mindesten, og på Liselund hænger der en mindetavle over denne store reformator.

 

Liselund som lystgård
I 1580 omdannede Frederik II Antvorskov Kloster til kongeslot. Han var glad for at opholde sig der, ikke mindst pga. den gode jagt. Han døde på Antvorskov Slot i 1588. Herefter blev Antvorskov lensmandsbolig.

I 1774 blev slottet sat på auktion. Det blev opdelt i en række herregårde. Antvorskov hovedgård blev erhvervet af Constantin Brun. Han anlagde alléen ind til Slagelse, og han udstykkede i 1806 Charlottedal, Augustadal, Idagård og Carlsgård.
I 1812 frasolgte han en haveparcel på 60 tdr. land (33 hektar) til læge Chr. Anker Wilhelm Guldbrandt, som lod gården Liselund opføre, delvist af munkesten fra det gamle slot. I midten af 1800-tallet frasolgtes det meste af jorden til Idagård, og Liselund blev en lystgård.

 

Liselund som menighedsskole
Liselund blev i 1908 købt af ildsjælen Niels Dael, som var præst for frimenighederne i Høve og Havrebjerg.
Han etablerede Liselund som en grundtvigsk menighedsskole, hvor det kristelige kunne komme til udtryk, på samme måde som det folkelige var kommet til udtryk i folkehøjskolen. Sideløbende med menighedsskolen arrangerede Niels Dael ”Liselundmøderne”, der var 14 dages møder med deltagelse af kendte og fremtrædende medvirkende fra højskolen og dansk og nordisk kirkeliv.

Menighedsskolen ophørte i forbindelse med 2. Verdenskrig, da bygningerne blev beslaglagt af den tyske besættelsesmagt, men allerede 1946 blev Liselundmøderne genoptaget.

Inden sin død i 1951 etablerede Niels Dael sammen med sin hustru Amelie Liselundfondet, som driver Liselund videre den dag i dag.

 

Liselund som kursus- og konferencested

Fra midten af 1950’erne har andre institutioner afholdt kurser og møder på Liselund, og siden 1970’erne har Liselund været et yndet kursussted med efteruddannelse, seminarer, møder m.m.  for uddannelsesinstitutioner, kommunale og regionale forvaltninger, folkekirkelige institutioner, oplysningsforbund, frivillige foreninger samt en række private og offentlige virksomheder, som vender tilbage år efter år.

 

Læs mere om Liselunds historie i Herluf Eriksens bog “Et grundtvigsk kirkeligt kulturcentrum. Liselund gennem hundrede år”, Poul Kristensens Forlag 2008.

 

Historisk tidslinje