Liselundfondets bestyrelse:
Tidligere minister Bertel Haarder, formand
Provst Gunner Lund-Sørensen
Fhv. gårdejer Erik Ellegaard
Lektor Jens Hestbech
Arkitekt John Veje
Statsautoriseret revisor Jørgen Gunther Schmidt
Friskolelærer Lisbeth Andreasen
Rektor Lotte Büchert