Liselundfondet har et dobbelt formål: at være mødested for egne møder/kurser/arrangementer samt være kursussted for udlejning til offentlige og private institutioner og virksomheder.

Liselund modtager ingen statstilskud til driften, men alene indtægter ved udlejning, møder, kurser og frivillige donationer i form af engangsbeløb, faste årlige beløb eller testamentariske gaver.

 

Liselund er godkendt efter skattekontrollovens §8A, når mindst 100 mennesker giver en årlig gave på minimum 200 kr. Denne godkendelse giver:

  • Skattefradrag til alle bidragydere for et årligt bidrag op til 16.300 kr. (2019)
  • Skattefrihed for Liselund til at modtage testamentariske gaver
  • Ret til for Liselund at søge puljen for landsdækkende almennyttige organisationer (tipsmidler)
  • Andre refusionsordninger

Alle ordninger har stor betydning. Giveren får en personlig tilknytning til Liselund og Liselund får et økonomisk tilskud til driften. En aktiv støttekreds af brugere og ambassadører er samtidig med til at fastholde Liselund som en attraktiv ramme for møder og kurser. Derfor er Liselunds støttekreds så vigtig.

 

Bidrag til Liselund fra Støttekreds på mindst 200 kr. skal indbetales senest 1. december på en af to følgende måder:

Bankkonto:

  • Reg-nr. 2204 (Nordea, Slagelse)
  • Konto: 4387 957 893

MobilePay:

  • MobilePay 15252

Vi udsender i september opfordring til tidligere bidragsydere og andre Liselund-kursister om at bidrage til Støttekredsen.

For at opnå skattefradrag (frivilligt) skal der i modtagerfeltet på overførslen eller i en særskilt mail til info@liselund.dk skrives “gave” samt giverens: navn, adresse, cpr. Uden disse oplysninger kan vi ikke indberette gavebeløbet til Skat.