Persondatapolitik

Dataansvarlig:

Forstander Mogens Hemmingsen
Tlf. 28 19 83 45

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig.

Formål med dataindsamlingen:

Vi indsamler personoplysninger alene for at sikre en optimal drift af Liselunds driftsopgaver. Vores persondatapolitik er en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan vi anvender dem.

·         Afholde egne kurser og events (administration og indkvartering)

·         Udlejning til offentlige og private institutioner og virksomheder (administration, kontaktoplysninger, indkvartering)

·         Udlejning til private formål (administration, kontaktoplysninger, indkvartering)

·         Personale- og bestyrelsesadministration

·         Markedsføring og kommunikation

·         Støttekreds

·         Statistik og evaluering for at kunne udvikle vores kurser

 

Kategorier af persondata, som vi opbevarer:

Personoplysninger indsamles, når der sker henvendelse til Liselund fra virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner.

A.    Liselunds egne kurser og arrangementer
Ved tilmelding til kurser eller arrangementer behandler vi almindelige persondata som navn, adresse, telefon og e-mailadresse.

B.     Udlejning af Liselund
Private kunder: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, faktureringsadresse (e-mailadresse)

Virksomheder eller foreninger: Navn, adresse, telefonnummer, navn på kontaktperson, e-mailadresse på kontaktperson, CVR-nummer, faktureringsadresse (E-mailadresse eller EAN-nummer)

C.    Nyhedsbreve
Navn og e-mailadresse indsamles og opbevares for at kunne udsende Nyhedsbrevet

D.   Følsomme data
Vi modtager følsomme data såsom helbredsoplysninger, kosthensyn og andre personlige data,  som har betydning for opholdet på Liselund. Følsomme data slettes ved opholdets afslutning.

Hvordan vi bruger persondata:

Ved egne kurser printer vi en deltagerliste med navn og hjemby, som bliver udleveret ved kursets begyndelse, så deltagerne kan se, hvem der er tilstede. En kursist kan undlade at stå på den udleverede deltagerliste ved at henvende dig til den dataansvarlige senest 8 dage før kurset begynder.

Ved deltagelse i Liselunds egne kurser eller arrangementer vil der undertiden blive taget  billeder og videoer til brug på de sociale medier, i nyhedsbreve og på vores hjemmeside.
Billedmateriale opbevares og arkiveres af hensyn til Liselunds historie. Ved brug at portrætbilleder til reklame eller markedsføring indhentes samtykke.

I forbindelse med kursus på Liselund beder vi ofte om at få opholdet evalueret. Oplysningerne, der gemmes via databehandler eller internt vil udelukkende blive brugt for at optimere vores kurser.

Vi behandler personoplysninger, som udleveres i forbindelse med booking af konferencelokaler og/eller værelser. Oplysningerne opbevares til fakturering, drift og planlægning.

 

Videregivelse af personoplysninger:

Liselund videregiver som udgangspunkt ingen personoplysninger til tredjepart, men såfremt det bliver nødvendigt, indhenter vi selvfølgelig samtykke.

Vi samarbejder med en række underleverandører, også kaldet databehandlere, der efter vores instrukser og i overensstemmelse med vores persondatapolitik udfører en række datatekniske opgaver baseret på en skriftlig databehandleraftale.

 

Sletning af persondata:

Vi tilstræber at slette eller anonymisere personoplysninger, så snart de ikke længere har relevans for Liselunds formål med persondata. Dog opbevarer vi altid personoplysninger, der behandles i forbindelse med betaling i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

 

Adgang til oplysninger og rettigheder:

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du altid ret til at:

1.    modtage oplysning om en behandling af dine afgivne personoplysninger

2.    få indsigt i dine personoplysninger og få dem udleveret

3.    få urigtige personoplysninger berigtiget

4.    få dine personoplysninger slettet

5.    at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

Samtlige ovenstående rettigheder håndteres ved henvendelse til Liselunds dataansvarlige.

Er du ikke tilfreds med vores håndtering af dine data eller dine anmodninger, har du til hver en tid ret til at klage til Datatilsynet.

Sikkerhed:

Vi gør, hvad vi kan, for at beskytte dine persondata mod at blive slettet, ændret, offentliggjort og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har indtil videre implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

·         Vi har lavet en fortegnelse over alle de behandlingsaktiviteter vi udfører.

·         Vi har lavet en risikovurdering og konsekvensanalyse af vores behandlingsaktiviteter, der viser sikkerhedsniveauet af persondatabehandlingen.

·         Vi har investeret i IT-løsninger, der laver backup af og sikrer vores data mod virus og hackerangreb

Ændring af datapolitikken:

Vi gennemgår en gang årligt, hvordan vi lever op til vores persondatapolitik. Vores persondatapolitik  ændres undertiden, og eventuelle ændringer angives på denne side.

 

Opdateret den 17. september 2019