Liselund Højskole – nu med vedtægter, skolekreds og bestyrelse

Liselund Højskole blev stiftet ved generalforsamlingen onsdag den 24. april 2019.

Ideerne bag højskolen er beskrevet i Projektbeskrivelse Liselund Højskole

Skoleformål og værdigrundlag fremgår af Vedtægt Liselund Højskole

Til bestyrelsen valgtes:

  • fhv. minister, folketingsmedlem Bertel Haarder
  • sekretariatsleder Trine Bendix Knudsen
  • forlægger Johannes Riis
  • lektor Ingrid Dyhr Toft

Det årlige kontingent til skolekredsen blev fastsat til 100 kr.

Kontingent kan indbetales på konto i Sparekassen Sjælland-Fyn reg. 0524 konto 359728

Alle, der kan støtte skoleformål og værdigrundlag, velkomne til at indmelde sig i skolekredsen.