Skolekreds

Indmeldelse i skolekredsen

Generalforsamling

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Regnskab 2020 (bilag vedlagt)
5. Valg af bestyrelsen
             På valg:
               • Jens Hestbech – modtager ikke genvalg
               • Ingrid Dyhr Toft og Johannes Riis – begge modtager genvalg
6. Fastsættelse af kontingent for 2022
             Bestyrelsen foreslår 100 kr.
7. Evt.

 

Kontingent for 2021 er af bestyrelsen fastsat til:

Indmeldelsen sendes  til liselund@liselund.dk


Kontingent indbetales på skolekredsens konto:

Sparekassen Sjælland-Fyn

Reg. nr.: 0524 konto: 0000 359 728

MobilePay 75 63 13

Skriv ‘skolekreds’ i emnefeltet.