Skolekreds

Indmeldelse i skolekredsen

Kontingent for 2021 er af bestyrelsen fastsat til:

Indmeldelsen sendes  til liselund@liselund.dk


Kontingent indbetales på skolekredsens konto:

Sparekassen Sjælland-Fyn

Reg. nr.: 0524 konto: 0000 359 728

MobilePay 75 63 13

Skriv ‘skolekreds’ i emnefeltet.