Støttekreds

Om Liselund Højskoles Støttekreds

Liselund Højskoles Støttekreds er et frivilligt, gensidigt forpligtende fællesskab af aktive, tilknyttede og loyale enkeltpersoner, foreninger, institutioner, virksomheder m.v., som vil bruge højskolen, som vil være ambassadører for højskolen og som sammen med andre gode kræfter på og udenfor højskolen vil fastholde og videreudvikle Liselund Højskole som en attraktiv ramme for møder og kurser.

En stor støttekreds er forudsætningen for at Liselund Højskole er godkendt efter skattekontrollovens §8A.

Læs om støttekredsen her: