Niels Dael og Liselund

Niels Daels livsværk

Niels DaelNiels Dael var bondesøn fra Bjergby i Vendsyssel, født i 1857. Han tog aldrig en formel uddannelse, men var i fem vintre på Askov Højskole og bedrev yderligere frie studier ved Københavns Universitet.

I 1886 blev han ordineret som præst i frimenigheden på Mors, hvorefter han sammen med sin hustru Martine rejste til Tandil i Sydamerika. I elleve år var han præst for danskerne i Argentina.

Efter hjemkomsten til Danmark blev Niels Dael i 1898 ansat som frimenighedspræst i Høve. Da Havrebjerg frimenighed etableredes i 1904, blev han også præst der. Og fra 1909 yderligere ved frimenigheden på Frederiksborg Højskole i Hillerød.

Hans hustru, Martine døde 1901. Niels Dael bliv gift 2. gang 1915 med seminarielærerinde, Amelie Ståhl. De fik sammen fire børn, hvoraf de to døde som mindreårige og er begravet på den indrettede gravplads i Liselunds park.Han var menighedernes præst indtil 1942.

Med købet af landstedet Liselund i 1908 var rammerne til stede for en række af de ideer, som Niels Dael havde arbejdet med i flere år. Inspireret af Grundtvigs skoletanker og syn på det folkelige og kristelige ville han oprette en kirkelig folkehøjskole og en menighedsskole.

Den 3.-17. januar 1909 afholdtes det første Vintermøde, et 14-dages møde med 150 deltagere fra hele landet. Dagene fulgte et fast mønster: morgenandagt og bibeltime om formiddagen, foredrag om forskellige emner om eftermiddagen, drøftelser og sangtime om aftenen. Kendte grundtvigske præster og højskolefolk var talere side om side med universitetsprofessorer. I august samme år blev der med lige så stor tilslutning inviteret til Sommermøde.

I vinteren 1911-12 tog ‘menighedsskolen’ sin begyndelse. Det var Niels Daels tanke, at menigheden ikke blot skulle sidde i kirken og lytte til præsten – menigheden skulle sætte sig ind i emner som Bibelen, salmerne, kirkehistorie mm. Menighedsskolen fortsatte sit virke frem til begyndelsen af 2. verdenskrig. Omkring 20-30 personer deltog hver vinter i 4 måneders undervisning, afbrudt af Vintermødet.

Liselund blev i 1944 beslaglagt af tyskerne, som ødelagde inventar, bygninger og haven. En stor indsats sikrede, at der allerede igen fra august 1946 kunne holdes Sommer- og Vintermøder på Liselund.

Niels Dael døde i 1951 og er begravet i Liselunds park. På gravpladsen er rejst grav- og mindesten udført af Niels Daels bekendte fra Falkenstjernes Højskole, billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen.

Allerede i 1944 etablerede Niels Dael sammen med sin hustru Amelie den selvejende institution, Liselundfondet, som videreførte egen mødevirksomhed og senere udlejede Liselund til offentlige institutioner og private virksomheder til kursusformål.